Giáo xứ Yên Lễ

Giáo xứ Yên Lễ được tách ra từ giáo xứ Tân An, cách Tòa Giám mục Bắc Ninh khoảng 40km về phía Đông Bắc. Đạo được truyền đến nơi đây từ rất sớm (khoảng 1820) bởi những người đến từ vùng Thái Bình, Hà Nam và Hải Dương. Hiện nay, giáo xứ có 5 giáo họ: Yên Lễ, Minh Tân, Ngàn Ván, Phúc Sơn và Tán Đạo. Tuy dân số Công Giáo tại vùng xa xôi này còn ít ỏi, song những năm gần đây, số người đón nhận đức tin lại tăng triển cách đáng kể.

Năm thành lập: 1820.

Bổn mạng: Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết (29/8).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: