Giáo xứ Yên Mỹ

Giáo xứ Yên Mỹ cách Tòa Giám mục Bắc Ninh khoảng 45km về phía Tây. Yên Mỹ là một trong 12 xứ đầu tiên được thành lập trong địa phận Bắc Ninh. Với quá trình lịch sử phát triển lâu dài, đức tin Công giáo đã thấm đượm vào mảnh đất Yên Mỹ hơn 200 năm với những biến cố thăng trầm và những đổi thay theo dòng lịch sử của dân tộc. Giáo xứ Yên Mỹ gồm các họ: Yên Mỹ, Đồng Cờ, Khả Do, Bảo An và Đồng Quỳ. Hiện nay, xứ Yên Mỹ có diện tích 102km2 nằm trên địa bàn 4 phường và 2 xã thuộc thành phố Phúc Yên: Xuân Hòa, Đồng Xuân, Nam Viêm, Cao Minh và Ngọc Thanh.

Năm thành lập: 1885.

Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi (07/10).

 

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ: