Giáo xứ Yên Thuỷ: Làm phép nhà Mục vụ và Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức

Sáng Chúa nhật, ngày 12/06/2022, Đức cha Phó Giuse làm phép nhà Mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức  cho 79 em tại giáo xứ Yên Thuỷ.

Trước khi cử hành Thánh lễ, Đức cha đã làm phép nhà Mục vụ của giáo xứ Yên Thuỷ. Nhà Mục vụ giáo xứ yên thuỷ khởi công vào tháng 5 năm 2018 và hoàn thành vào tháng 5 năm 2019. Hôm nay, ngày 12/06/2022, Đức cha Giuse đã làm phép xin Chúa chúc lành cho ngôi nhà mới này.

Cũng trong ngày hôm nay, Đức cha đã ban bí tích Thêm Sức cho 79 em.

Trong bài giảng, Đức cha nhắn gửi đến các em được lãnh nhận bí tích Thêm sức phải luôn trau dồi đời sống đức tin qua việc năng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ; siêng năng học hỏi giáo lý. Ngài cũng khuyên dạy các em tích cực sống bác ai, làm việc tông đồ và sống làm chứng cho Tin Mừng.

Mai Viết Dương