Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Toàn

Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Toàn

Cha xứ Thường Lệ & Thạch Đà; Trưởng Ban Giới trẻ

Sinh năm: 1978

Ngày thụ phong: 03/04/2014

Địa chỉ: Nhà thờ Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội

 

Quá trình mục vụ:

2013-2014: Phụ tá Xuân Hoà

2015 -2016: Phó xứ Xuân Hoà

2017 – 2022: Cha xứ Nội Bài & Thường Lệ

2022: Cha xứ Thường Lệ & Thạch Đà