Giới trẻ dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017

Giới trẻ dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ La Vang chiều 14.8.2017

YouTube player

Nguồn: Truyền thông tổng giáo phận Huế

Tin liên quan