Giới trẻ Đồng Chương gặp mặt đầu năm 2024

Sau Thánh lễ tối ngày 11/01/2024, 100 giới trẻ từ 13 đến 20 tuổi giáo xứ Đồng Chương đã có buổi gặp mặt đầu năm. Đồng hành với các bạn giới trẻ là quý dì Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất.

Tham dự viên là các em đang học cấp 3. Hay gọi các khác là tuổi vào đời. Trong phong trào thiếu nhi Thánh Thể, các em thuộc ngành nghĩa và hiệp sĩ.

Với độ tuổi của các bạn giới trẻ, quý dì đã chia sẻ đề tài: “Thắp sáng ước mơ”. Trước giờ chia sẻ là những trò chơi sinh động và vui vẻ.

“Thắp sáng ước mơ” giúp các em sẵn sàng thực hiện những mơ ước tốt đẹp, luôn tìm kiếm và ước mơ những điều tốt hơn nữa. Buổi gặp mặt này như một “cái đà” giúp các bạn giới trẻ tiếp tục sống ước mơ của mình. Để từ đó, sau buổi gặp gỡ, các bạn trẻ như được “thêm lửa” vào đời với đức tin và lòng bác ái của người môn đệ Chúa Kitô.

Nguyện xin Chúa ban nhiều ân sủng của Ngài cho quý dì và các bạn giới trẻ để cùng nhau thực hiện sứ mạng Chúa trao phó cho mỗi người.

BTT xứ Đồng Chương

Tin liên quan