Gx. Chính tòa Bắc Ninh: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức tuyên hứa ban hành giáo

Nhà Thờ Chính Tòa Bắc Ninh: 19g45 tối 19.08, cha Phêrô Nguyễn Công Văn đã dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và cử hành Nghi Thức Tuyên Hứa – trao Ủy Nhiệm Thư cho Ban hành giáo họ nhà xứ Chính tòa khóa 2015 – 2019. Trước sự chứng kiến của cha xứ cùng cộng đoàn, các thành viên Ban hành giáo khóa mới trịnh trọng đặt tay trên Kinh Thánh và cùng đọc to lời tuyên hứa.

Trong bài giảng, cha xứ Chính tòa đã trích lại bài thơ “BÀI CA CHỈ ĐƯỜNG” của Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng – Nguyên Giám Mục Bắc Ninh, là kim chỉ nam cho đường hướng hoạt động tông đồ của Ban hành giáo. Qua đó, cha Phêrô mời gọi ban hành giáo nhà xứ Chính tòa ghi nhớ và quyết tâm thực thi những lời tâm huyết mà Đức Cố Hồng Y Phaolô Giuse đã đúc kết, dạy bảo để hết lòng phụng sự Chúa và phục vụ cộng đoàn.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, cha xứ Chính tòa đã thẩm vấn các tân chức trong Ban hành giáo. Tiếp đó, lần lượt các thành viên tiến đến, đặt tay trên Kinh Thánh đồng thời trịnh trọng tuyên hứa vâng phục Đức Giám mục, cha xứ cũng như hoàn thiện bản thân, trau dồi kiến thức thiêng liêng và ý thức trách nhiệm phục vụ của mình. Nghi thức Tuyên Hứa khép lại sau khi cha xứ trao Ủy Nhiệm Thư cho các thành viên trong Ban hành tân.

Cuối Thánh Lễ, cha xứ trao Bằng Mãn Nhiệm và cảm ơn các thành viên Ban hành giáo cựu đã miệt mài hy sinh phục vụ dân họ trong những năm qua. Cùng với việc ra mắt Ban hành giáo khóa mới, họ nhà xứ Chính tòa còn có thêm niềm vui nữa là Ban Trật Tự của giáo họ chính thức được thành lập. Đây được xem là lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự cho tất cả các buổi lễ diễn ra tại Nhà Thờ Chính Tòa.

Theo biên bản cuộc họp ngày 07 tháng 06 năm 2015, Giáo Họ Nhà Xứ Chính Tòa đã bầu ra Ban hành giáo khóa khóa mới gồm: Ông Giuse Nguyễn Thanh Bình (Trùm chính), Ông Fx. Nguyễn Văn Khương (Trùm phó – Tư Mệnh), Ông Gioakim Phạm Đức Lịch (quản giáo – tái đắc cử), Ông Phêrô Nguyễn Anh Tuấn (Quản giáo – Thủ quỹ), Bà Maria Vũ Thị Hương (Ty) (Quản giáo) và Bà Maria Dương Thị Thu Thủy (Quản giáo). Ban hành giáo khóa mới có trách nhiệm cộng tác với cha xứ trong công việc mục vụ trong vòng 4 năm (2015 – 2019).

Theo Giáo Luật, Hội Đồng Giáo Xứ – Ban Hành Giáo là “cơ chế gồm những giáo dân thuộc Giáo xứ – Giáo họ được mời gọi và tuyển chọn để cộng tác với Linh Mục Chính Xứ trong việc quản trị xứ – họ, tổ chức và điều hành các sinh hoạt mục vụ, xây đắp tình liên đới và hiệp thông, giải quyết các vấn đề, giải tỏa những bất đồng, nhằm góp phần xây dựng xứ – họ thành một Cộng Đoàn Tư Tế phụng thờ Thiên Chúa, sống làm chứng và Loan báo Tin Mừng, yêu thương và phục vụ cho sự sống cũng như phẩm giá con người trong bối cảnh ngày ngay” (GL 536 – 537).

Sự kiện ban hành giáo khóa 2015 – 2019 họ nhà xứ Chính tòa chính thức ra mắt và tuyên hứa tiếp tục góp phần làm gia tăng bầu khí “Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ” trong cộng đoàn giáo họ “anh cả” của giáo phận. Được biết, tới nay công việc bàn giao giữa ban hành giáo khóa cũ và khóa mới đã hoàn tất, ban hành giáo khóa mới đã bắt đầu điều hành và thực thi các công việc chung của dân họ.

BHG cự nhận BMN 1 BHG cựu khóa 2009-2015 nhận BMN BHG tân 1 Đại diện BTT IMG_3500 copy IMG_3533 copy Lưu niệm BHG tân cựu Quyết đinh TL BTT Truyên hứa 1 Tuyên hứa 2

Đức Nguyễn