Gx. Chính tòa Bắc ninh: Thánh lễ tổng kết hè và xưng tội, rước lễ lần đầu

Gx. Chính Tòa: Sau một thời gian dài học hỏi giáo lý cũng như kinh bản và với lòng muốn thiết tha, ngày 10/08/2015 vừa qua Giáo xứ Chính Tòa hân hoan tổ chức Thánh Lễ Tổng Kết học hè và trao phần thưởng cho những em đạt học sinh giỏi và khá về văn hóa cũng như về giáo lý.

Đặc biệt trong Thánh Lễ hôm nay có 26 em đủ điều kiện đã được xưng tội và rước lễ lần đầu. Đối với các em thì hôm nay là một ngày trọng đại bởi chính Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong linh hồn các em và được nên một với Người. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể gìn giữ các em trong tình thương của Thiên Chúa.

Trong Thánh lễ chính ngày 10/08/2015 không có Đức Cha ở nhà. Hôm nay, nhằm ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Đức Cha dâng lễ và cho các em rước lễ cách long trọng. Cuối Thánh Lễ các em chụp ảnh lưu niệm với Đức Cha, từ đầu Thánh Lễ và kết thúc tất cả các em thiếu nhi đều hân hoan vui sướng, nhiều em nhỏ chưa hiểu gì cả nhưng thấy đông người, cờ hoa nhiều, nên các em vui cười hết sức. Đây là một bước khởi đầu cho các em TNTT Giáo xứ Chính Tòa phía trước còn nhiều khó khăn, ước mong sao với những lời tuyên hứa hôm nay, đời sống của các em sẽ được thay đổi giữa dòng đời đổi thay. Xin Chúa luôn gìn giữ và ở với các em.

Sau đây là một số hình ảnh :

IMG_0203 IMG_3429 IMG_3431 IMG_3445 IMG_3453 IMG_3454 IMG_3464 IMG_3467 IMG_3470 IMG_3476

                                                              Nam Sơn