Gx. Đồng Chương: Sa mạc huấn luyện huynh trưởng “Hưng đông – Vươn lên 2”

(Đồng Chương) Đến hẹn lại lên, cứ mỗi hè về Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giuse Hoàng Lương Cảnh Giáo phận Bắc Ninh lại cùng phối hợp với các Giáo hạt tổ chức các sa mạc huấn luyện Huynh trưởng – Giáo lý viên đào tạo nguồn nhân lực cho các giáo xứ. Năm nay, năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình, trong cái nắng oi ả của đầu hè, Sa mạc Hừng Đông – Vươn Lên II của Giáo hạt Tuyên Quang được khai mạc tại giáo xứ Đồng Chương với hơn 80 Sa mạc sinh đến từ các Giáo xứ trong Giáo Hạt Tuyên Quang.

Sa mạc Hừng Đông – Vươn Lên II diễn ra từ 10-13/06/2014. Ban huấn luyện có quý cha Giuse Đinh Đồng Ngôn – Cha tuyên úy Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giuse Hoàng Lương Cảnh, Cha Giuse Nguyễn Quốc Toản – Cha phó tuyên úy, Cha Phêrô Đỗ Công Viên – Trưởng ban Nghiên Huấn và Quý sơ, quý thầy Trợ úy, quý trưởng trong ban chấp hành Liên đoàn. Chương trình sa mạc năm này ngoài kiến thức về phong trào TNTT ban huấn luyện còn chú trọng đào tạo về kỹ năng sư phạm, nâng cao kiến thức về Kinh thánh, giáo lý.

Trong ngày sa mạc đầu tiên với ý lực sống là Ngày Thánh Thể các sa mạc sinh đã bước đầu được tiếp cận về kiến thức về phong trào và đặc biệt là kiến thức về giáo lý tổng quát và 10 giới răn.

Bài giảng thánh lễ hôm nay Cha Phêrô Đỗ Công Viên đã nhấn mạnh với các sa mạc sinh là những người gieo giống phải biết gieo và vun trồng hạt giống Đức Tin không chỉ nơi các em Thiếu nhi mà còn phải gieo và vun trồng nơi mọi người xung quanh  nhất là trong Năm Tân Phúc Âm hóa gia đình.

Nguyện chúc cho Sa mạc sẽ đạt được nhiều thành quả. Nguyện xin ơn Chúa luôn đầy tràn trên những người gieo giống để đất chúng ta trổ sinh hoa trái.

1 (1) (FILEminimizer) 1 (2) (FILEminimizer) 1 (3) (FILEminimizer) 1 (4) (FILEminimizer) 1 (5) (FILEminimizer) 1 (6) (FILEminimizer) 2 (1) (FILEminimizer) 2 (2) (FILEminimizer) 2 (3) (FILEminimizer) 2 (4) (FILEminimizer) 2 (5) (FILEminimizer)

            BTT TNTT