Hành trình ơn gọi – Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự

Hành trình ơn gọi luôn có những rào cản khiến người lữ hành chùn bước, chùng chân. Có những khó khăn đến từ bên ngoài nhưng cũng có những rào cản đến từ bên trong con người chúng ta. Một tình yêu thiếu Chúa thì đời tu sẽ thật gian nan và khó có thể tiến bước được. Mời các bạn đón xem tiểu phẩm “Hành Trình Ơn Gọi” nhân dịp quảng bá ơn gọi năm 2024 của Nhà Ứng Sinh Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự giáo phận Bắc Ninh