Hiệp đoàn TNTT Mẹ Lên Trời mừng lễ bổn mạng và ra mắt ban chấp hành mới

Hiệp đoàn TNTT Đức Mẹ Lên Trời – giáo hạt Tây Nam, được thành lập ngày 15 tháng 08 năm 2012. Khi mới  thành lập, hiệp đoàn chỉ có 5 xứ đoàn, chỉ sau  3 năm,  hiệp đoàn đã có 14  xứ đoàn trong giáo hạt Tây Nam.

Hiện nay, hiệp đoàn Đức Mẹ Lên Trời có 11 trợ tá, 464 huynh trưởng, 56 dự trưởng .  các nhân sự nòng cốt là những cộng tác viên rất quan trọng đối với các cha xứ trong việc huấn luyện, dạy đức tin cho các em thiếu nhi trong các xứ họ.

Thánh lễ mừng sinh nhật này cũng là ngày mãn khóa của ban chấp hành khóa I ( 2012 -2015 ).

Ngày họp mặt huynh trưởng của hiệp đoàn tại giáo xứ Nội bài hôm nay, được bắt đầu bằng giờ chào cờ vào lúc 07h 30 phút. Sau đó là chương trình thi giáo lý hướng tới ngày họp mặt huynh trưởng toàn giáo phận vào tháng 11 tới, do liên đoàn Giu-se Hoàng Lương Cảnh tổ chức.

Chủ tế thánh lễ ngày mừng sinh nhật là cha quản hạt Đaminh Vũ Quang Chí, cùng đồng tế có cha Giu-se Đinh Đồng Ngôn – tuyên úy liên đoàn thiếu nhi giáo phận, quý cha tuyên úy liên đoàn, quý cha trong giáo hạt.

Sau bài chia sẻ của cha Vicente Hoàng Văn Báo, cha tuyên úy liên đoàn chủ sự nghi thức tuyên hứa và ra mắt ban chấp hành khóa mới ( 2015 – 2018 ).

IMG_0060 IMG_0202 IMG_0250 IMG_0260 ???????????????????????????????

Lm. Phê rô Đỗ Công Viên