Họ Bàn Mạch, Hòa Loan mừng lễ bổn mạng

Giáo họ Bàn Mạch mừng lễ thánh Giuse, bổn mạng giáo họ. Thánh nhân cũng là bổn mạng của Giáo Hội, Đức cha phó giáo phận, cha xứ cùng quý ông và toàn giáo họ.

Trước thánh lễ là cuộc rước kiệu cung nghinh thánh Giuse và đức mẹ Maria.

Trong bài giảng lễ, cha xứ Giuse đã chia sẻ cùng cộng đoàn về đời sống âm thầm của thánh Giuse. Thiên Chúa luôn ở cùng thánh Giuse trong mọi biến cố và từng giai đoạn để chuẩn bị cho công trình cứu độ được thực hiện nơi Chúa Giêsu. Ngài luôn đón nhận và hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa. Dường như, Thiên Chúa luôn nói với thánh nhân qua những giấc mơ. Ngài luôn sẵn sàng, đón nhận Lời Chúa trong sự thinh lặng và can đảm. Những trưởng gia đình nhận thánh Giuse làm bổn mạng cũng có những ước mơ. Mong có một gia đình êm ấm. Mong sao vợ và con cái luôn bình an, hạnh phúc. Mong bản thân chu toàn trách nhiệm mà Chúa đã trao phó… Học nơi gương thánh Cả Giuse, mỗi người chúng ta cần bỏ đi cái tôi ích kỉ, sẵn sàng đón nhận và thực thi thánh ý Chúa.

Nguyện cầu Thánh Cả cầu bầu cùng Chúa, trả công bội hậu cho quý cha và mọi người, xin Chúa ban thêm nhiều ơn cần thiết để cộng đoàn giáo họ, giáo xứ luôn biết hiệp nhất, yêu thương, phục vụ nhằm làm sáng danh Chúa và xây dựng giáo xứ ngày càng tốt đẹp hơn.

Minh Thúy

Tin liên quan