Họ Tân Sơn, xứ Bảo Sơn mừng quan thầy

Ngày 25.7.2023, giáo họ Tân Sơn, xứ Bảo Sơn hân hoan mừng kính thánh Giacôbê Tồng Đồ quan thầy. Hiện diện trong thánh lễ có cha xứ Đaminh Nguyễn Hữu Hoàn, quý cha đồng tế đến từ giáo hạt Vĩnh Phúc, quý cha khách đến để hiệp dâng Thánh Lễ mừng kính thánh quan thầy và đông đảo bà con trong dân họ cũng như họ nhà xứ Bảo Sơn.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Đaminh Nguyễn Văn Tuyên, cha xứ Thống Nhất, đã gửi đến cộng đoàn nhìn nhận 2 phương diện: tự nhiên và siêu nhiên. Theo tự nhiên, con người cũng mong muốn ngồi chỗ nhất. Con người thời Chúa Giêsu cũng vậy, nhóm 12 tông đồ cũng không ngoại trừ, cũng mong muốn ngồi bên tả và bên hữu Chúa để được chỗ nhất. Vì thế, điều này làm cho người tín hữu trở nên kiêu ngạo và xa rời Chúa. Thế nhưng, đáp lại Chúa hỏi “Anh em có uống được chén Thầy sắp uống không?” Đến đây, Chúa mời gọi mọi người hướng tới phương diện thứ hai là siêu nhiên. Đó là sẵn sàng chết cho vinh quang của Chúa trong hành động lời nói và việc làm. Nghĩa là sống cho Chúa và hiến dâng cả mạng sống cho Ngài. Thánh Giacôbê đã được phước trở thành người tử đạo tông đồ đầu tiên đã đổ máu ra để minh chứng cho Chúa Giêsu phục sinh dưới thời vua Hêrôđê Agrippa I năm 43 hoặc 44 sau biến cố ngôi mộ trống. Chúa đã trao chén đắng cho Ngài và Ngài đã chấp nhận uống chén đắng Thầy trao. Chúa đã thưởng công và trao mũ triều thiên cho Ngài.

Học hỏi từ thánh Giacôbê một con người được mệnh danh “Vị Thánh Cao Vọng”. Nhưng trải qua sự huấn luyện của Chúa Đức Giêsu đã thanh luyện Thánh nhân khỏi những hẹp hòi, nhỏ nhen, bất nhất để trở nên vị thánh được nhiều người tôn kính đặc biệt.

Cuối Thánh Lễ, một vị đại diện có lời cảm ơn tới cha xứ Đaminh, quý cha đồng tế và quý cộng đoàn đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ Tân Sơn và xin ơn bình an trong những công việc sắp tới của Giáo Họ được bền đỗ.

Sĩ Trần