Hòa An: Kinh Mân Côi – Lời Kinh Của Người Nghèo

Vào mỗi dịp tháng 10 hay tháng 5 tôi thường có cơ hội đến với các gia đình để tham gia giờ kinh mân côi. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì nhìn thấy nhiều người từ trẻ em đến các bạn thanh niên và các cụ già biết quan tâm đến đời sống thiêng liêng của mình, đặc biệt là chuỗi Mân côi.

Tôi đã từng suy nghĩ đến câu lời Chúa rằng: “Người giầu có khó vào Nước trời” và “Phúc ai có tinh thần nghèo khó”. Quả thật là như thế!. Có nhiều lúc tôi tự biện minh cho người giầu có, nhưng có lẽ điều khách quan tôi thấy tại sao Chúa Giê-su lại khẳng định rằng “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó” vì người nghèo luôn luôn ở lại trong Thiên Chúa nhiều hơn.

Kinh nghiệm trong đời sống và đặc biệt ở thôn xóm nghèo này, tôi mới có thể nghiệm thấy rằng họ yêu mến chuỗi mân côi dường nào. Sau những giờ lễ thường ngày, họ lại trở về với các gia đình để tập trung đọc giờ kinh Mân côi tháng 10. Tham gia giờ kinh này không chỉ có những ông bà lớn tuổi nhưng có các thế hệ quây quần bên nhau để dâng lên Mẹ Maria những điều tốt đẹp nhất trong tháng Mân côi. Có lẽ tôi chưa có kinh nghiệm ở lâu với họ, nhưng những điều xẩy ra trước mắt tôi qua nhiều lần tham gia giờ kinh ở thôn xóm Lò Nồi này và ở nhiều nơi khác, lời kinh Mân côi là lời kinh của những người nghèo. Vì trong lời kinh, họ cảm thấy Thiên Chúa và Mẹ Maria ở bên họ và đồng hành với họ trong cuộc sống. Tôi luôn có tham vọng rằng, lời kinh này không chỉ dừng lại ở những người nghèo, nhưng phải trở nên phổ biến và là công cụ hữu hiệu cho tất cả mọi người, đặc biệt là người trẻ.

Trong tháng mười này, chúng ta quan tâm đặc biệt đến Mẹ Maria để những ước vọng và những kế hoạc đời sống của chúng ta luôn có Mẹ đồng hành. Mỗi người chúng ta nói chung và đặc biết những người con của Don Bosco nói riêng, luôn xác tín rằng: “Hãy tin tưởng vào Mẹ Maria rồi bạn sẽ thấy phép lạ là gì”. Để từ đó, chúng ta luôn thấy giá trị đặc biệt của chuỗi Mân côi, như những người nghèo đã nghiệm thấy giá trị tốt đẹp này.

Tri Dũng, SDB