Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất - 60 năm in dấu bước hành trình

Hồng ân Thiên Chúa chan hòa

Tuôn đổ hồng phúc tựa nguồn mưa sa

Hồng ân Thiên Chúa bao la

Muôn đời con sẽ dâng lời tạ ơn.

60 năm một hành trình trào tràn ân sủng của Thiên Chúa. 60 năm lưu dấu bước chân trên mảnh đất Quan Họ Bắc Ninh. 60 năm lịch sử đầy biến cố thăng trầm cùng sự dìu dắt nâng đỡ và đồng hành của các đấng bậc tiền nhân. Vâng, đó là chặng đường trải dài 60 năm hình thành và phát triển của Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất Bắc Ninh.

Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất được ĐHY Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng sáng lập từ năm 1963, khi Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Bắc Ninh. Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất đã được sinh ra từ miền đất quan họ, trong những năm tháng đất nước bị chia cắt, phần đông linh mục, tu sĩ và giáo dân từ Miền Bắc đã di cư vào Miền Nam. Giáo phận Bắc Ninh lúc đó chỉ còn một số ít linh mục lớn tuổi và một số thiếu nữ tình nguyện sống độc thân để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo hội.