Hội Giuse giáo họ nhà xứ Vĩnh Yên họp mặt nhân ngày lễ thánh Giuse thợ

Gx. VĨNH YÊN: Thứ hai ngày 30/4/2018. Cha xứ F.X Nguyễn Văn Huân Đặc trách Hội Giuse giáo phận Bắc ninh chủ tếthánh lễ mừng kính thánh Giuse thợ, đồng tế với Ngài Cha Giuse Nguyễn Văn Thế.

Trước Thánh Lễ Cha xứ đã có buổi họp cùng trên 70 anh em thành viên Hội Giuse,để có 70 anh em thành viên hội Giuse họ Nhà Xứ Vĩnh yên hôm nay rút kinh nghiệm cách hoạt động của Ban Phục Vụ Hội Giuse Họ Nhà Xứ Vĩnh yên trong nhiệm kỳ 2013-2017.

Họ Nhà xứ Vĩnh Yên có trên 400 nhân danh(không tính di dân), trong suốt nhiệm kỳ 4 năm số lượng thành viên Giuse ghi danh có 30 người, năm đầu tiên có vài lần sinh hoạt gặp mặt, nhưng từ năm thứ hai trở đi không có một buổi họp, không sinh hoạt, không chầu khấn.

Sau khi Cha  F.X  Nguyễn Văn Huân về nhận xứ.Việc đầu tiên Ngài quan tâm là Hội Giuse -Hội đoàn xương sống của giáo xứ. Cha xứ đã cho bầu lại Ban Phục Vụ mới (Ban Phục Vụ cũ đã mãn nhiệm), ngài  mời gọi  Ban Phục Vụ mới phải đến từng gia đình trong giáo họ,đ ộng viên mời gọi anh em đã từng tham gia và kêu mời  thành viên mới vào tham gia Hội Giuse.
Qua một tháng số lượng thành viên tự nguyện tham gia vào Hội Giuse là 73 thành viên. Do đặc điểm thành phố giáo dân ở không tập trung nên Ban phục vụ mới đã  chia thành ba khu,mỗi khu một người trong Ban Phục Vụ làm trưởng khu. Trưởng khu có trách nhiệm đôn đốc nhắc nhở anh em sốt sắng tham dự Thánh Lễ cũng như việc đóng góp công sức cho những công việc chung của nhà thờ. Trưởng khu cũng là người tiếp nhận thông tin về việc thành viên ốm đau nằm viện hoặc có người thân qua đời thì trưởng khu báo lên Ban Phục Vụ đến thăm hỏi động viện hoặc phúng viếng.
Trong buổi họp mặt hôm nay, cha xứ cùng với Ban Phục Vụ soạn thảo dự thảo Quy ước Hội Giuse sau đó đưa xuống từng thành viên tham khảo,tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng bản Quy ước chính thức cho anh em trong Hội cùng thực hiện.
                                                                               Giuse Hồng Phúc

Tin liên quan