Home / Hội đoàn / Hội trưởng gia / Hội Giuse giáo xứ Yên Mỹ, Lập Trí, Phúc Yên họp mặt

Hội Giuse giáo xứ Yên Mỹ, Lập Trí, Phúc Yên họp mặt

Giáo họ Khả Do: Theo định kỳ 3 tháng 1 lần, Ban phục vụ Hội Giuse các giáo họ trong 3 giáo xứ Yên Mỹ-Lập Trí- Phúc Yên gặp mặt để chia sẻ Lời Chúa. Sáng nay thứ năm ngày 6/6/2018 tại nhà thờ Khả Do thuộc giáo xứ Yên Mỹ,  hạt Tây nam. Cha phó Vinh sơn Hoàng Văn Báo chủ tếthánh lễ cầu nguyện cho anh em trong hội Giuse liên giáo xứ,  đồng tế với ngài có cha đặc trách hôi Giuse giáo phận  FX Nguyễn Văn Huân

Trước Thánh Lễ cha đặc trách Phanxicô hướng dẫn  anh em trong ban phục vụ Hội Giuse các giáo họ tĩnh huấn. Từ ngày cha FX Đặc trách Hội Giuse đến nay ngài luôn đến các xứ họ động viên, hướng dẫn và dâng thánh lễ cho hội Giuse các  xứ họ.

 

Sau Thánh lễ hai cha chụp ảnh lưu niệm cùng anh em trong Ban phục vụ.

— Giuse Hồng Phúc

About admingdbn

Check Also

Tre ngà số 11, phần 3