Hội Mân Côi nhà xứ Tử Nê mừng bổn mạng

Tối qua, gần 200 chị em hội Mân Côi Nhà xứ Tử Nê mừng lễ Sinh nhật Đức Mẹ Ma-ri-a, Bảo trợ của hội tại Nhà thờ Giáo xứ vào lúc 19 giờ 00 ngày 08.9.2023.

Hiệp thông trong ngày lễ quan thầy, có sự hiện diện của cha phụ tá Anrê Nguyễn Quốc Vệ chủ tế, Ban Hành giáo, các hội đoàn cùng cộng đoàn dân Chúa của Giáo xứ Tử Nê.

Trước giờ Thánh lễ là đại diện cho hội Mân Côi, 24 chị em trong trang phục áo dài truyền thống với màu xanh của Đức Mẹ đã dâng hoa tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria. Với năm sắc hoa, cộng đoàn cùng hội Mân Côi tiến dâng lên Mẹ những bông hoa thiêng liêng là tấm lòng của mỗi người tín hữu.

Trong bài giảng lễ, cha chia sẻ ý nghĩa ngày mừng lễ Sinh nhật Mẹ Maria. Quá đó, mời gọi mỗi người tôn trọng sự sống của bản thân và của người khác. Sự sống ấy do bởi Thiên Chúa và chỉ có Thiên Chúa mới có quyền trên sự sống của từng người. Mừng Sinh nhật Mẹ mỗi người cùng tạ ơn Chúa vì nhờ có Mẹ mà nhân loại mới đón nhận được Đức Giêsu là Nguồn sống thật.

Nhờ lời Đức Trinh Nữ cầu giúp nguyện thay xin Chúa thương ban muôn ơn lành xuống cho các thành viên của Hội Mân Côi Tử Nê và cho những ai nhận Mẹ làm Bảo trợ.

Bắc Nam – TT Tử Nê