Họp mặt ban giáo lý – đức tin giáo phận

Trung Tâm Mục Vụ Bắc Ninh: Từ ngày 22-23.7.2017, Ban Giáo Lý giáo phận Bắc Ninh đã tổ chức họp mặt cho các anh chị giáo lý viên đang giảng dạy giáo lý hôn nhân, dự tòng tại các giáo xứ trong toàn giáo phận.

Sáng ngày 22.7.2017, hơn 40 anh chị giáo lý viên và đông đảo quý Dì có mặt tại trung tâm mục vụ giáo phận. Sau khi ghi danh và ổn định sinh hoạt, Cha Giuse Hà Mạnh Hoàn – Trưởng Ban Giáo Lý giáo phận khai mạc và giới thiệu khái quát nội dung hai ngày họp mặt.

Nội dung chính yếu của lần họp mặt này là bàn về “Hướng dẫn tổng quát về việc dạy giáo lý của Hội đồng Giám mục năm 2017” và công việc dạy giáo lý trong giáo phận; đồng thời các anh chị được chia thành nhiều nhóm nhỏ để hội thảo về nhiều đề tài khác nhau liên quan đến việc dạy giáo lý hôn nhân, dự tòng trong giáo phận và tại mỗi giáo xứ.

Hiện tại Ban Giáo Lý giáo phận gồm có:

  1. Cha Giuse Hà Mạnh Hoàn – Trưởng Ban
  2. Cha Giuse Đinh Đồng Ngôn – Phó Ban
  3. Dì Anna Nguyễn Thị Lan, Dòng Đa Minh Bắc Ninh – Thư Ký
  4. Dì Anna Đinh Thị Hiên, Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất – Thủ Quỹ

Sau hơn một ngày làm việc, vị đại diện Ban Giáo Lý kính dâng lên Đức Cha giáo phận bản tổng kết những chia sẻ, nhận định cũng như ước nguyện của anh chị em. Ước mong sao những thao thức cùng những nỗ lực, cố gắng của Ban Giáo Lý và anh chị giáo lý viên giáo lý hôn nhân, dự tòng sẽ mang lại những hoa trái tốt lành trong việc chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân gia đình.

Giuse Hoàng Nguyên