Hương La: Nơi Thiên Chúa yêu thương và ở giữa

Ngày 28/12/2019, Nhà Tình Thương Hương La mừng lễ truyền thống, thánh lễ được Cha Tổng Đại Diện Phêrô, thay mặt Đức Cha giáo phận chủ tế. Lễ này được gọi là lễ truyền thống vì hàng năm, Đức Cha Giáo Phận cùng quý Cha thường về dâng lễ và chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với các cháu tại Nhà Tình Thương.

Tham dư Thánh lễ còn có đông đảo quý Cha, quý ân nhân, thân nhân, giáo dân xứ Tử Nê và giáo họ Hương La cùng quý Sơ Bề trên và chị em trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Hiệp Nhất. Sự hiện diện đó là niềm vui và nguồn động viên, khích lệ rất lớn cho quý Dì và đặc biệt là cho 40 cháu đang sống trong nhà Tình Thương Hương La.
Trong bài giảng, Cha Tổng Đại Diện đã nhắc đến nỗi sợ hãi của vua Hê-rô-đê trước Hài Nhi Giêsu, nỗi sợ hãi đó xuất phát từ nỗi sợ mất địa vị, mất vương quyền. Vì thế, ông đã mưu tính tiêu diệt hết các trẻ em sơ sinh hầu loại trừ nguy cơ mất vương quyền.

Trong thời đại hôm nay, nhiều người cũng sợ tốn công sức và thiệt hại tiền của khi phải chăm sóc cho trẻ em hay người khuyết tật, vì thế họ tìm cách loại bỏ hoặc ít quan tâm đến những người thiếu may mắn. Nhưng có lẽ lý do sâu xa hơn đó là vì họ thiếu tình thương.

Cha Tổng đại diện nhấn mạnh thêm, Nhà Tình Thương Hương La sở dĩ có thể tồn tại và phát triển đó là nơi đây có tình thương của Thiên Chúa, vì có tình thương của Thiên Chúa mà quý dì có sức mạnh để phục vụ và cũng nhờ tình thương của Thiên Chúa đã nối kết biết bao tấm lòng quảng đại của quý ân nhân dành cho các cháu thiếu may mắn nơi đây.

Ước gì tình thương của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Giêsu, Ngôi Hai Giáng Sinh sưởi ấm lòng mỗi người, và nối kết mọi người trong tình thương của Ngài; và tình thương đó được mỗi người thể hiện cụ thể trong cuộc sống khi biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh mình, đặc biệt là những người kém may mắn.

Nguồn: Facebook Mater Unitatis