Home / Tin Giáo phận / Huy hiệu và khẩu hiệu của Đức giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

About admingdbn

Check Also

Trao gửi người thầy mến thương

TRAO GỬI NGƯỜI THẦY MẾN THƯƠNG Cô Vi đến đã làm đảo lộn mọi kế …