Huynh đoàn Đaminh giáo dân Bắc Ninh tổng kết cuối năm và chúc tết Đức cha giáo phận

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HUYNH ĐOÀN GIÁO PHẬN BẮC NINH NĂM 2013

 

Trọng kính Đức cha Cosma, vị Cha chung đáng kính của Giáo phận.

Kính thưa Cha Giuse, Tổng Đại diện,

Kính thưa quý cha Quản hạt,

Kính thưa cha Đặc trách, quý Cha và quý khách,

Kính thưa quý anh chị Ban Phục vụ Liên huynh và quý anh chị ban Phục vụ Huynh đoàn trong toàn giáo phận.

Hôm nay, con thay lời cho Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận Bắc Ninh, xin báo cáo cùng Đức cha, cha Tổng Đại diện, cha Đặc trách, quý cha và quý vị về sinh hoạt năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Huynh đoàn Giáo phận như sau.

I. THỐNG KÊ NHÂN SỰ

Hiện nay, Huynh đoàn Giáo phận Bắc Ninh có: 35 Liên huynh, và 155 Huynh đoàn.

Tổng số đoàn viên của Huynh đoàn Giáo phận hiện nay là 8.422 đoàn viên, 494 giới trẻ Đa Minh và 922 người thân hữu.

II. THÀNH QUẢ VỀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN DÒNG

1. Đời sống cầu nguyện

– Hàng ngày, anh chị em dự lễ một cách ý thức, thành kính và sinh động, sốt sắng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể và bí tích Hoà giải.

– Hàng ngày, anh chị em nguyện Kinh Phụng vụ sáng và chiều. Ngoài ra, có 45 Huynh đoàn: nguyện Kinh Phụng vụ sáng, chiều và tối.

– Hàng ngày, anh chị em đọc kinh Mân Côi, kinh Truyền tin, kinh Thánh Đa Minh, kinh Thánh nữ Catarina.

– Hàng tuần, nhiều Huynh đoàn chia sẻ Lời Chúa.

– Hàng tuần, nhiều Huynh đoàn đọc báo “Chia sẻ Tin mừng”.

– Hàng tháng, nhiều Liên huynh tổ chức thánh lễ riêng cho Liên huynh.

– Hàng tháng, nhiều Huynh đoàn chầu Thánh Thể.

– Hàng tháng, nhiều Huynh đoàn đọc tiểu sử các thánh Dòng Đa Minh.

– Hàng năm, các Huynh đoàn tổ chức tĩnh tâm vào trước lễ thánh Catarina, thánh Đa Minh và thánh Bổn mạng của Huynh đoàn.

– Hàng năm, các huynh đoàn tổ chức tĩnh tâm cho quý anh chị tiến cấp.

2. Hiệp thông Huynh đệ

– Huynh đoàn Giáo phận Bắc Ninh là một gia đình yêu thương thánh thiện mặc dầu có khác biệt về tính tình, tuổi tác, chức vụ… nhưng bình đẳng trong mối dây liên kết của đức ái.

– Huynh đoàn Giáo phận Bắc Ninh bày tỏ tinh thần hiệp thông qua việc cầu nguyện cho nhau và quan tâm đến những anh chị em đang gặp khó khăn về tinh thần cũng như vật chất.

– Hàng ngày, các Huynh đoàn trong Giáo phận Bắc Ninh đọc kinh Lạy Cha cầu nguyện cho anh chị em trong Dòng và các ân nhân.

– Hàng tháng, các Huynh đoàn trong Giáo phận đã tổ chức Nguyệt hội.

– Hàng ngày, các huynh đoàn trong Giáo phận đọc kinh Lạy Cha và kinh Vực sâu (Thánh vịnh 129) để hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em trong Dòng và các ân nhân đã qua đời.

– Hàng tuần, các Huynh đoàn trong giáo phận hiệp dâng 1 thánh lễ và đọc 1 chuỗi 50 kinh Mân Côi để hiệp thông cầu nguyện cho anh chị em trong Dòng và các ân nhân đã qua đời.

– Trong tháng 11, mỗi Huynh đoàn trong giáo phận đã xin 1 lễ.

– Các Huynh đoàn đã tổ chức và tham dự những ngày lễ giỗ của Dòng như: ngày 7-2: cầu cho ông bà cha mẹ; ngày 5-9: cầu cho thân nhân và ân nhân; ngày 8-11: cầu cho anh chị em trong Dòng đã qua đời.

– Đối với ân nhân của Tỉnh Dòng và của Giáo phận thì Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận đã tổ chức phân ưu và tri ân Ân nhân.

3. Chương trình học tập, huấn luyện

Trong năm 2013, tất cả 155 huynh đoàn, 35 Liên huynh và 5 hạt đều học tập và thi đua về “Tìm hiểu Năm Đức Tin”. Các anh chị tích cực học tập và thi đua từng cấp. Có 20 anh chị em đã được tặng GIẤY KHEN của cha Đặc trách.

Trong năm 2013, tất cả 155 huynh đoàn, 35 Liên huynh và 5 hạt đều học tập và thi đua về “Tìm hiểu Lược sử Giáo phận Bắc Ninh”. Các anh chị tích cực học và thi đua từng cấp. Có 50 anh chị em giới trưởng thành và 20 em giới trẻ Đa Minh được tặng BẰNG KHEN của cha đặc trách.

– Trong hai tuần đầu của tháng 12 năm 2013, tất cả 155 huynh đoàn, 35 Liên huynh đều đọc Thư Chung năm 2013 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Thư Mục vụ Mùa Vọng năm 2013 của Đức cha Giáo phận.

4. Công tác Tông Đồ – Bác ái

– Trong năm 2013 qua, Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận đã hỗ trợ các hoàn cảnh già cả, neo đơn không người chăm sóc trong toàn Giáo phận: 720 người (36.000.000 đồng).

– Trong năm 2013 qua, Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận đã đi thăm và tặng quà cho nhà tình thương khuyết tật Hương La, trại phong Quả Cảm, nhà mở Từ Phong (10.000.000 đồng).

– Trong năm 2013 qua, Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận đã đi thăm và tặng quà cho quý cha bệnh tật, ốm đau (10.000.000 đồng).

– Trong năm 2013 qua, Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận đã trợ giúp ơn gọi Dòng (20.000.000 đồng).

– Trong năm 2013 qua, cha Đặc trách Huynh đoàn cùng với Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận tài trợ 5 khóa huấn luyện Giới trẻ Đa Minh (50.000.000 đồng).

– Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận ủng hộ 8 xe ô tô đất cho các Dì Đa Minh (2.000.000đ)

– Ngoài ra, cha Đặc trách Huynh đoàn đã hỗ trợ sổ sách, sách nguyện, con dấu, áo giới trẻ Đa Minh, tài liệu huấn luyện cho một số liên huynh, huynh đoàn và giới trẻ (20.000.000 đồng).

III.  HOẠT ĐỘNG CỦA GIỚI TRẺ:

1. Tình hình nhân sự: Tổng số giới trẻ Huynh đoàn Đa Minh có 494 người.

2. Cơ cấu tổ chức: Ban Phụ trách Giới trẻ Huynh đoàn Giáo phận có 5 thành viên

3. Chương trình học tập: Bài học trên tập san Chia Sẻ Tin Mừng hàng tháng; học tập và thi đua về Năm Đức Tin; học tập và thi đua về Lược sử Giáo phận Bắc Ninh.

4.  Sinh hoạt và giao lưu: Giới trẻ Đa Minh Hạt Thái Nguyên và Hạt Tuyên Quang  đã tổ chức cắm trại giao lưu. Giới trẻ Đa Minh Hạt Tây Nam đã tổ chức hành hương tại Nhà thờ Đá Phát Diệm.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG SINH HOẠT  NĂM 2014:

1.  Tổ chức học tập và thi đua:

– Về Luật Sống: Quản trị và điều hành Liên huynh và Huynh đoàn.

– Sáng tác thơ về Thánh Đa Minh, Thánh Catarina, về sinh hoạt huynh đoàn, về các mùa phụng vụ

– Lần hạt kinh Mân Côi tháng 10: mỗi ngày 4 mùa với 200 kinh Mân Côi liên tục trong tháng 10.

– Thuộc lòng một số câu Tin Mừng Mát-thêu.

– Thuộc lòng “Tóm lược cuộc đời Chúa Giê-su” trong sách Kinh bản Công giáo – Giáo phận Bắc Ninh.

* Xây dựng Nội quy Liên huynh và Huynh đoàn.

2. Tông đồ bác ái:

– Năm 2014, Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận sẽ hỗ trợ 1 nhà thờ đang xây dựng.

– Năm 2014, Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận sẽ hỗ trợ Ủy Ban Tu Sĩ Giáo phận.

V. NHỮNG THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

– Chúng con có Đức Giám Mục Giáo phận, quý cha Linh hướng và linh mục đoàn ủng hộ sinh hoạt của Huynh đoàn; có cha Đặc trách Huynh đoàn Giáo phận hướng dẫn; có Dòng nữ Đa Minh Bắc Ninh đã cho 1 Dì giúp.

– Anh chị em có tinh thần học hỏi, tinh thần cầu nguyện và tinh thần tông đồ bác ái rất cao.

2. Khó khăn:

– Địa bàn quá rộng: 5 tỉnh trọn vẹn và 7 tỉnh liên hệ. Đường đi còn gập ghềnh, lồi lõm, khúc khuỷu. Trình độ tiếp thu của anh chị em đoàn viên còn kém, chậm. Đa số anh chị em đoàn viên làm nghề nông nghiệp nên sinh hoạt còn phụ thuộc vào thời tiết và mùa vụ. Nhiều Huynh đoàn chưa có linh mục làm việc và sống ở tại Giáo họ, vì thế Huynh đoàn ở những nơi đó còn chịu nhiều thiệt thòi về nhiều mặt.

Trên đây là những nét sinh hoạt tổng quát trong năm 2013 vừa qua của Huynh đoàn Giáo phận, chúng con con kính xin Đức Cha, cha Tổng Đại diện, quý cha Quản hạt, quý khách và mọi người cầu nguyện cho Huynh đoàn giáo phận ngày càng đi vào chiều sâu sống đạo và ngày càng thăng tiến hơn.

IMG_4711 IMG_4714 IMG_4718 copy IMG_4720 copy IMG_4727 copy IMG_4734 copy IMG_4740 copy IMG_4769 copy IMG_4775 copy IMG_4782 copy IMG_4813 copy

Bắc Ninh, ngày 11-01-2014

TM. Ban Phục vụ Huynh đoàn Giáo phận

(ấn kí)

 

CHỊ MARIA TRẦN THỊ LONG, O.P.

Thư kí