Huynh đoàn Đaminh giáo dân hạt Bắc Ninh mừng lễ bổn mạng thánh Catarina

Nam Viên: Sáng 3/5/2017 hơn 1,000 đoàn viên của huynh đoàn Đaminh giáo dân tập trung về nhà thờ họ nhà xứ Nam Viên mừng lễ bổn mạng thánh Catarina Siêna , trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh.

Chủ tế thánh lễ mừng bổn mạng là cha chủ tịch ủy ban tu sĩ Phêrô Nguyễn Văn Thủy O.P., cùng đồng tế với ngài có cha đặc trách huynh đoàn Đa minh giáo phận Giuse Mai Văn Điệp O.P, và một số quý cha trong giáo hạt Bắc Ninh.

Năm nay huynh đoàn Đaminh giáo dân tổ chức lễ bổn mạng theo cấp giáo hạt, giáo hạt Bắc Ninh là giáo hạt cuối cùng tổ chức thánh lễ quan thày. Trước đó bắt đầu từ ngày 27/4 giáo hạt bắc Giang tổ chức lễ bổn mạng tại nhà thờ Ngọc Liễn,   giáo hạt Thái Nguyên tại nhà thờ Thái Nguyên vào ngày 28/4, tại nhà thờ Vinh Tiến giáo hạt Tây Nam tổ chức lễ vào ngày 29/4; giáo hạt Tuyên Quang tổ chức tại nhà thờ Vân Cương vào ngày 2/5.

Chia sẻ với cộng đoàn trong thánh lễ, cha Giuse Đinh Đồng Ngôn, tổng tuyên úy phong trào thiếu nhi Thánh Thể của giáo phận tóm lược lại đôi nét tiểu sử của thánh nữ. Qua đó cha Giuse nêu bật những đức tính căn bản như: khiêm nhường, vâng lời, xây dựng tình hiệp nhất trong Giáo hội. Sau đó ngài mời gọi các thành viên của huynh đoàn noi gương thánh nữ trong đời sống hàng ngày nơi các xứ họ.

Sau bài giảng là nghi thức thâu nhận thành viên mới, nghi thức tuyên khấn lần đầu, tuyên khấn lại và tuyên khấn vĩnh viễn do cha đặc trách huynh đoàn Giuse Mai Văn Điệp O.P. chủ sự.

Được biết hiện nay huynh đoàn giáo dân Đaminh trong giáo hạt Bắc Ninh có 1,300 đoàn viên, và trong cả giáo phận Bắc Ninh có gần 10,000 đoàn viên.

Điểm son của huynh đoàn Đaminh trong giáo phận Bắc Ninh là luôn giữ 3 giờ kinh sáng, trưa và tối đều đặn.

Hà Như Nguyệt

Tin liên quan