Huynh đoàn Đaminh giáo phận tổng kết cuối năm

Sáng thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2022, gần 250 thành viên huynh đoàn Đaminh đại diện các liên huynh, huynh đoàn trong Giáo phận họp tổng kết cuối năm và dâng thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Phượng Mao.

Chương trình bắt đầu bằng phần chia sẻ về hoạt động của 6 liên huynh trong năm qua cùng với những thuận lợi và khó khăn. Qua đó cho thấy, huynh đoàn Đa minh giáo phận Bắc Ninh đã nỗ lực để thăng tiến tại các xứ họ qua việc tuân giữ lời tuyên hứa, cầu nguyện và làm việc bác ái. Đặc biệt, huynh đoàn đã hỗ trợ cho Nhà mở Martino Từ Phong, Trại phong Quả Cảm, Nhà tình thương Hương La… Đồng thời, huynh đoàn cũng đóng góp rất nhiều cho quỹ cổ vũ ơn gọi tu sĩ và linh mục trong giáo phận.

Tính đến nay, giáo phận Bắc Ninh có 6 liên huynh, 170 huynh đoàn với số thành viên chính thức là 10.801. Trong đó có 10.072 thành viên tuyên hứa vĩnh viễn và 729 thành viên tuyên hứa tạm. Ngoài ra còn có 222 thành viên được thâu nhận, 190 thỉnh sinh và 522 anh chị em thân hữu. Số thành viên qua đời trong năm vừa qua là 216.

Sau đó, cha đặc trách Phaolo Martino Trần Hoàng Khoa Nam O.P đã chia sẻ những thuận lợi và khó khăn cho sự phát triển hài hòa của huynh đoàn tại giáo phận, giải đáp những thắc mắc. Tiếp đến, chương trình đã đưa ra những đường hướng hoạt động cho năm mới nhằm thúc đẩy sự thăng tiến của mỗi huynh đoàn, đặc biệt quan tâm những huynh đoàn ít thành viên và hoạt động yếu.

Trọng tâm của ngày gặp gỡ chia sẻ là Thánh lễ kính thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, thày giảng dòng Đaminh tử đạo. Trong bài giảng lễ, cha đặc trách huynh đoàn giáo phận kêu gọi anh chị em huynh đoàn noi gương bắt chước con đường nên thánh của thánh thày giảng dòng Đaminh tử đạo. Dù chịu bao nhiêu đau khổ, bao thử thách, ngài vẫn tín trung với Chúa và dù có chết, ngài vẫn tuyên xưng đức tin của mình.

Chắc chắn, Huynh đoàn thăng tiến được như ngày hôm nay là nhờ ơn Chúa, sự đồng hành của quý cha đặc trách và sự cộng tác nhiệt thành của ban phục vụ giáo phận cũng như giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban cho huynh đoàn mỗi ngày một thăng tiến nhằm hướng tới một Giáo Hội hiệp hành, qua việc sống hiệp thông, tham gia và cùng nhau thi hành sứ vụ.

Thúy Ngự