Kế hoạch huấn luyện Huynh Trưởng hè 2014

KẾ HOẠCH HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG HÈ 2014

Kính thưa: quý Cha Quản Hạt, quý Cha Tuyên Úy, quý Cha Xứ, quý Trưởng,

1. Năm 2013 là năm Liên Đoàn Thiếu Nhi Giu-se Hoàng Lương Cảnh giáo phận Bắc Ninh đã cùng với toàn thể giáo hội và Giáo Phận sống năm đức tin, được đánh dấu bằng rất nhiều hoạt động đầy ý nghĩa, như hoạt động thi đua học hỏi giáo lý, Kinh thánh và kiến thức về phong trào thiếu nhi Thánh Thể; phát động phong trào viết sổ kho cho các em thiếu nhi giúp các em tập sống đời sống thiêng liêng; cuộc thi sáng tác cử điệu các bài hát của phong trào… Đỉnh cao của năm sống đức tin là ngày họp mặt thiếu nhi toàn Giáo phận với chủ đề “THIẾU NHI TIN YÊU THÁNH THỂ”, ngày đại hội đón chào sự hiện diện của 4800 thiếu nhi Thánh Thể và 350 huynh trưởng trong Giáo Phận.

2. Năm 2014, Giáo hội Việt Nam chú trọng việc “ Phúc Âm hóa đời sống gia đình”, Liên đoàn thiếu nhi Giáo Phận đề nghị các xứ đoàn giúp các em thiếu nhi chăm đọc Kinh Thánh ở trong gia đình, giúp các em thực hành Lời Chúa (chủ yếu 4 sách Tin Mừng), tùy thuộc các xứ đoàn đề ra các hình thức thi đua để thu hút các em. Liên Đoàn cũng đề nghị các xứ đoàn tiếp tục phát động một cách sâu rộng hơn về việc ghi sổ kho thiên liêng cho các em, vì sổ kho là hình thức giúp các em thiếu nhi Thánh Thể thực hành và tập sống đời sống thiêng liêng hằng ngày.

3. Để chuẩn bị nhân sự cho Liên Đoàn giúp giáo dục các em thiếu nhi Thánh Thể Giáo Phận, năm 2014, Liên Đoàn Giu-se Hoàng Lương Cảnh đặc biệt quan tâm chú trọng đào tạo các huynh trưởng phục vụ trong liên đoàn hiện tại và trong tương lai.

Vì vậy, Liên Đoàn Giu-se Hoàng Lương Cảnh thông báo về thời gian huấn luyện các lớp huynh trưởng như sau:

A.   Tháng 5/2014

Sa Mạc huấn luyện nâng cấp huynh trưởng

+ Thời gian: từ 8h sáng  ngày 07 – 10/tháng05 năm 2014 ( từ thứ 4- đến thứ 7)

+ Địa điểm: tại Trung tâm Mục Mục –Toà Giám mục Bắc Ninh

+ Kinh phí: Liên Đoàn đảm nhận

+ Đăng ký: Để tiện cho việc sắp xếp và tổ chức lớp học, xin các hiệp đoàn, quý cha tuyên úy, cha xứ, quý trưởng đăng ký trước ngày 20 tháng 04 năm 2014

(đăng ký cho Cha Viên qua số Đt – 0912823161)

B.   Tháng 6/2014

Giáo hạt Tuyên Quang

+ Thời gian: từ 8h sáng thứ 3 ngày 10/06/2014 đến thứ 6 ngày 13/06/2014

+ Địa điểm: do cha phụ trách thiếu nhi Giáo Hạt quyết định

+ Mục đích: huấn luyện huynh trưởng phục vụ trong các xứ đoàn

+ Đối tượng: mọi đối tượng đã hoặc chưa tham dự lớp huấn luyện nào

+ Kinh phí: Mỗi huynh trưởng góp 50.000 đ (xin các cha xứ lo cho các em)

+ Đăng ký: Để tiện cho việc sắp xếp và tổ chức lớp học, xin quý cha xứ, quý trưởng đăng ký trước ngày 30 tháng 05 năm 2014 . Đi học mặc đồng phục huynh trưởng. (xin đăng ký cho cha Giu-se Trần Văn Chỉnh – Đt 0985 467 888)

C.   Tháng 7/2014

a.     Giáo hạt Bắc Ninh – Bắc Giang

+ Thời gian: từ 8h sáng thứ 3 ngày 01/07/2014 đến thứ 6 ngày 04/07/2014

+ Địa điểm: Trung Tâm Thánh  Mẫu Từ Phong – Bắc Ninh

+ Mục đích: huấn luyện huynh trưởng phục vụ trong các xứ đoàn

+ Đối tượng: mọi đối tượng đã hoặc chưa tham dự lớp huấn luyện nào

+ Kinh phí: Mỗi huynh trưởng góp 50.000 đ (xin các cha xứ lo cho các em)

+ Đăng ký: Để tiện cho việc sắp xếp và tổ chức lớp học, xin quý cha xứ, quý trưởng đăng ký trước ngày 20 tháng 06 năm 2014 . Đi học mặc đồng phục huynh trưởng. (đăng ký cho Cha Viên qua số đt – 0912823161)

+ Dự kiến: Ra mắt hiệp đoàn Bắc Ninh tối thứ 6 ngày 04/07/2014

b.    Giáo hạt Thái Nguyên

+ Thời gian: từ 8h sáng thứ 3 ngày 15/07/2014 đến thứ 6 ngày 18/07/2014

+ Địa điểm: Giáo xứ Thái nguyên – T.p Thái Nguyên

+ Mục đích: huấn luyện huynh trưởng phục vụ trong các xứ đoàn

+ Đối tượng: mọi đối tượng đã hoặc chưa tham dự lớp huấn luyện nào

+ Kinh phí: Mỗi huynh trưởng góp 50.000 đ (xin các cha xứ lo cho các em)

+ Đăng ký: Để tiện cho việc sắp xếp và tổ chức lớp học, xin quý cha xứ, quý trưởng đăng ký trước ngày 30 tháng 06 năm 2014 . Đi học mặc đồng phục huynh trưởng. (đăng ký cho Cha Tân – Đt 0984 274 858)

c.      Giáo hạt Tây Nam

+ Thời gian: từ 8h sáng thứ 3 ngày 29/07/2014 đến thứ 6 ngày 01/08/2014

+ Địa điểm: do cha tuyên úy hiệp đoàn quyết định. Đi học mặc đồng phục huynh trưởng

+ Mục đích: huấn luyện huynh trưởng phục vụ trong các xứ đoàn

+ Đối tượng: mọi đối tượng đã hoặc chưa tham dự lớp huấn luyện nào

+ Kinh phí: Mỗi huynh trưởng góp 50.000 đ (xin các cha xứ lo cho các em)

+ Đăng ký: Để tiện cho việc sắp xếp và tổ chức lớp học, xin quý cha xứ, quý trưởng đăng ký trước ngày 15 tháng 07 năm 2014.(đăng ký cho Cha Thoan qua số Đt – 0915 893 574)

Cuối cùng, cầu chúc Quý cha Tuyên úy, Quý cha quản Hạt, cha Xứ, quý Sơ, quý Trưởng, các em Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận luôn ở trong tình thương của Chúa Giê-su Thánh thể. Xin thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh cầu bầu cho chúng ta.

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 04 năm 2014

 Lm. Giuse Đinh Đồng Ngôn                                                                                                                                                                                                                                                            Tổng tuyên úy