Khai mạc các Lớp Mục Vụ Thánh Nhạc hè 2023

Sáng ngày 10/6/2023, tại Trung Tâm Mục Vụ của các Giáo hạt trong Giáo phận: xứ Ngô Khê – hạt Bắc Ninh, xứ Yên Lễ – hạt Bắc Giang, xứ Ngọc Lâm – hạt Thái Nguyên, xứ Đồng Chương – hạt Tuyên Quang, xứ Yên Mỹ – hạt Vĩnh Phúc, xứ An Bài – hạt Nội Bài đã đồng loạt khai mạc các lớp Mục Vụ Thánh Nhạc.

Cứ mỗi dịp hè đến, quý cha trong Ban Thánh nhạc Giáo phận có tổ chức các lớp Mục Vụ Thánh Nhạc, nhằm mục đích đào tạo kỹ năng đệm đàn Organ trong Phụng vụ và kỹ năng Ca Trưởng cho các ca đoàn. Mùa hè 2023 năm nay, được sự cho phép của cha Trưởng Ban Thánh nhạc Phaxicô X. Bùi Quang Thuận, cha phó ban, Tôma Nguyễn Văn Huệ, cha Giuse Nguyễn Đức Trưởng, và với sự cộng tác của quý thầy Chủng sinh, quý dì Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất và quý chú Nhà Thánh Tự, các lớp Mục Vụ Thánh Nhạc tại các Giáo hạt được diễn ra trong 25 ngày (từ ngày 10/06/23 đến ngày 05/07/23).

Số tham dự viên năm nay tham gia khóa học tại các hạt nhiều hơn những năm trước. Tổng số là 425 học viên. Trong đó, hạt Bắc Ninh 105 học viên; hạt Bắc Giang 68 học viên; hạt Thái Nguyên 65 học viên; hạt Tuyên Quang 62 học viên; 65 học viên hạt Vĩnh Phúc và 60 học viên hạt Nội Bài.

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, ban cho khóa học được diễn ra thuận lợi và cầu chúc cho mỗi thành viên trong khóa học sẽ thu lượm được nhiều kết quả tốt, để mai này trở thành những người phục vụ nhiệt thành trong Giáo hội.

BTT Thánh Nhạc