Khảo sát giới trẻ về Đại hội giới trẻ giáo tỉnh

Các bạn trẻ thân mến!

Các bạn là nhân vật chính trong Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội. Đại hội thành công phần nhiều là do các bạn trẻ tham dự.

Để Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX mang lại nhiều hoa trái, xin các bạn giới trẻ dành chút thời gian hoàn thành bản khảo sát dưới đây.


Biểu mẫu khảo sát giới trẻ

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN