Lễ bế mạc sa mạc Thánh Kinh và sư phạm giáo lý

Chiều ngày 30/06/2017, cha Giuse Đinh Đồng Ngôn – tuyên úy liên đoàn TNTT Giuse Hoàng Lương Cảnh giáo phận Bắc Ninh chủ tế thánh lễ bế giảng khóa sa mạc huấn luyện huynh trưởng chuyên biệt Kinh Thánh và sư phạm Giáo Lý lần IV, chủ sự nghi thức sai đi cho các sa mạc sinh hoàn thành khóa học này. Đồng tế có quý cha Giuse Mai Văn Điệp OP. Hiệp dâng thánh lễ có quý thầy, quý sơ trợ úy, quý trưởng, sa mạc sinh và cộng đoàn giáo xứ Ngô Khê.

Sau 5 ngày học tập rèn luyện các sa mạc sinh thu lượm được những kiến thức, hoàn thiện những kỹ năng trong việc giảng dạy, học hiểu giáo lý, Kinh Thánh. Cùng với việc vượt qua được các bài kiểm tra cuối sa mạc các sa mạc sinh đã hoàn thành khóa sa mạc với thành tích xuất sắc.

Trong bài giảng thánh lễ, cha Giuse nhắc lại với các sa mạc sinh về “yêu thương”. Ngài nhấn mạnh với quý trưởng luôn dạy các em thiếu nhi bằng tình yêu thương vô hạn, như Chúa Giêsu đã luôn yêu thương khi giảng dạy cho các tông đồ và giáo dân.

Sau khi ban phép lành thánh lễ, quý cha cùng chụp hình lưu niệm với các sa mạc sinh. Sau đó cùng tham dự nghi thức hạ cờ toàn sa mạc. Trao cờ danh dự toàn sa mạc cho đội có thành tích xuất sắc nhất.

Một sa mạc nữa lại trôi qua, nguyện chúc cho quý trưởng sẽ dùng những kiến thức thu lượm được truyền giảng cho các em thiếu nhi một cách trọn vẹn. Giúp cho các em thiếu nhi đến với Chúa trong tình yêu của Ngài.

T TNTT BẮC NINH

Tin liên quan