Lễ giỗ đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến

Niềm tin sắt son vào Thiên Chúa  và cũng là di sản thiêng liêng đức cố giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến suốt đời phục vụ và để lại cho giáo phận Bắc Ninh. Khẩu hiệu giám mục” Xin cho mọi người nên một” là ước nguyện của đức cố giám mục Giuse Maria, và cả cuộc đời ngài đã thực hiện và xây dựng nên giáo phận miền Quan Họ với khẩu hiệu này.

Ngày giỗ lần thứ 9 đức cố giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến được tổ chức tại giáo xứ Đại Lãm quê hương của ngài vào sáng ngày 24/9/2015 và tại nhà thờ chính toà Bắc Ninh Bắc Ninh tối cùng ngày.

Chủ sự cả hai thánh lễ là đức cha giáo phận Cosma Hoàng Văn Đạt SJ, cùng đồng tế và tham dự có hàng chục quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân.

Ngày giỗ đức cha cố Giuse Maria là dịp để toàn thể giáo phận Bắc Ninh tưởng nhớ đến công lao, di sản đức tin ngài để lại và cùng nhau tiến bước theo dấu chân đức cố giám mục.

Hôm nay cũng  là dịp con cái giáo phận cầu nguyện cho tất cả các vị giám mục đã từng phục vụ giáo phận.

Ngỏ lời với cộng đoàn, đức cha Cosma nhắc đến công lao của đức cố giám mục, ngài có niềm tin sắt son vào Thiên Chúa. Dấu chân ngài đã in khắp nơi trong giáo phận. Ngài đã phục vụ trong thời kỳ hết sức khó khăn.

Trong bài giảng, đức cha giáo phận cũng nhắc đến các vị giám mục và phần mộ của tất cả các đức cha đã từng phục vụ giáo phận. Từ đức cha tiên khởi Antonio Lễ, đức cha Khâm, Đức cha Phúc, Đức cha Chỉnh người Tây Ban Nha, đức cha Đaminh Đoàn Hoàng Văn Đoàn,  đức cha giám quản Phêrô Khuất Văn Tạo, đức hồng y Phaolô Phạm Đình Tụng, đức cha Đaminh Đinh Huy Quảng và cuối cùng là đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến.

Cuối bài giảng đức cha mời gọi cộng đoàn hãy noi gương các vị mục tử và tiến bước theo các vị tiền nhân. Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho bà cố đã 98 tuổi của đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, toàn thể cộng đoàn đã hướng về phần mộ của đức cố giám mục Giuse Maria và đức cha Phúc ngay trong lòng nhà thờ chính toà đọc kinh cầu nguyện cho các ngài.

Thắp nén nhang, đốt cây bạch dương trước mộ các ngài, gợi nhớ đến vần thơ mà đức cha cố Giuse Maria đã làm và ngài đã phục vụ giáo phận suốt cả cuộc đời với ước nguyện:

Tôi nguyện làm viên gạch dưới tầng sâu

Làm chất đốt cho cuộc đời ấm lửa

Làm phân bón cho cây đời tươi nhựa

Trĩu quả vàng bát ngát những mùa sau.”

Hình ảnh lễ giỗ tại GX. quê hương Đại Lãm

IMG_8832 IMG_8836 IMG_8839 IMG_8844 IMG_8856 IMG_8858 IMG_8862 IMG_8863 IMG_8868 IMG_8870 IMG_8871 IMG_8873

Hình ảnh tại nhà thờ chính toà Bắc Ninh

IMG_0861 IMG_0865 IMG_0869 IMG_0870 IMG_0872 IMG_0884 IMG_0896 IMG_0902 IMG_0917 IMG_0924 IMG_0926

Hà Như Nguyệt