Lễ giỗ đức cố giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến tại miền nam

Ngày Chúa nhật 19/9/2015, con cái tinh thần của đức  cố giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến đang học tập và sinh sống tại miền nam họp mặt và dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Chủ tế thánh lễ giỗ lần thứ 9 cho đức cố giám mục Giuse Maria là cha Giuse Lê Quang Chủng SJ, cùng đồng tế có cha Tôma Lễ quê gốc giáo họ Nghĩa Hạ.

Đây là dịp để con cái  ôn lại di sản tinh thần đức cố giám mục để lại, và động viên sống theo tinh thần và khẩu hiệu giám mục của ngài: “Xin cho mọi người nên một.”

Dưới đây là một số hình ảnh:

DSC03539 DSC03542 DSC03543 DSC03546 DSC03547 DSC03559 DSC03563

Giuse Hoàng Ngọc Lai