Lễ khánh thành và làm phép nhà thờ giáo họ Đông Cao – giáo xứ Thường lệ

Giáo họ Đông Cao nằm trên địa bàn xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà nội. Lịch sử của giáo họ đến nay gần 100 năm, nhưng mới chỉ có 109 nhân danh.

Năm 1932, cụ Nguyễn Viết Thảng bị bắt oan trong một vụ án xảy ra ở làng Đông Cao. Trong trại giam tại phủ Thạch Đà, cụ được một thầy già dạy đạo, khi được trở về nhà, cụ đã kể về đạo Công giáo cho những người khác trong làng nghe, và nhiều cụ trong làng cùng con cháu cũng xin theo đạo Công giáo.

Năm 1936, cha xứ Thường Lệ mua một mảnh đất và xây một ngôi nhà thờ nhỏ. Qua tháng ngày, nhà thờ được tu sửa nhiều lần nhưng xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2010, giáo họ đặt móng và tiến hành xây dựng lại ngôi thánh đường mới. Sau hơn 5 năm xây dựng, ngôi thánh đường giáo họ đã hoàn thiện.

 Hôm nay, Đức Cha Cosma, chủ chăn của giáo phận đã về chủ tế thánh lễ tạ ơn, và cắt băng khánh thành ngôi thánh đường, cùng đồng tế với ngài có cha quan hạt Tây nam, cha nguyên tổng đại diện và các cha trong giáo phận.

Trong bài giảng, Đức cha Cosma khích lệ tinh thần giáo dân nơi đây, một giáo họ bé nhỏ nhưng tấm lòng không nhỏ. Đời sống kinh tế của giáo dân còn nhiều khó khăn, nhưng đã rất cố gắng trong việc xây dựng nhà thờ.

1 IMG_3019 IMG_3059 IMG_3074 IMG_3099 IMG_3117

Lm. Giuse Đỗ Công Viên