Lễ làm phép Nhà Lưu Xá Sinh Viên dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất tại Yên Mỹ

Vào lúc 9h30 sáng, ngày đầu tiên của năm mới dương lịch (1/1/2023), Đức cha Phó Giuse và quý cha đã về làm phép Nhà Lưu Xá cho sinh viên dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất tại cộng đoàn Yên Mỹ, thuộc xứ Yên Mỹ, hạt Vĩnh Phúc.

Cộng đoàn Hiệp Nhất Yên Mỹ, từ lâu đã là ngôi nhà chung của nhiều thế hệ sinh viên Công Giáo theo học tại một số trường đại học và cao đẳng trong khu vực. Từ năm 2000, Nhà Lưu Xá được xây dựng nhằm tạo một môi trường tốt cho các em sinh viên yên tâm học tập. Đồng thời, nơi đây cũng trở nên điểm quy tụ, chia sẻ về đời sống đức tin, và tình thân cho các em đi học xa quê.

Sau nhiều năm xây dựng và phục vụ, đã có rất nhiều lớp sinh viên rời khỏi mái nhà chung này để bước theo con đường riêng của mình. Trong đó, có những người đã làm linh mục, tu sĩ, giáo viên phục vụ trên mọi nẻo đường của đất nước.

Để giúp nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được yên tâm học tập và sống đức tin, Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất đã quyết định tái thiết Nhà Lưu Xá sinh viên tại cộng đoàn Hiệp Nhất Yên Mỹ. Hiện nay, Ngôi nhà Lưu Xá đang phục vụ cho 92 em sinh viên theo học tại nhiều chuyên ngành tại môi trường đại học, cao đẳng.

Xin Chúa chúc lành cho những gì Người đang khởi sự nơi ngôi nhà chung này, để các thế hệ trẻ từng hiện diện nơi đây, sẽ trở nên những Kitô hữu tốt lành, và công dân có ích cho xã hội.

An Bình