Lễ sinh nhật Đức Maria, bổn mạng Hội Mân Côi Cổ Pháp

Vào lúc 19 giờ 00, ngày 08.9.2023, hoà chung niềm vui cùng với Giáo Hội, mừng lễ sinh nhật Đức Maria, hội Mân Côi giáo họ Cổ Pháp hân hoan cử hành long trọng lễ Bổn mạng tại Nhà thờ giáo họ.

Chủ tế Thánh lễ là cha xứ Giuse Nguyễn Văn Phong, quản hạt Bắc Giang. Tham dự Thánh lễ có đầy đủ các thành phần trong giáo họ.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha xứ Giuse mời gọi mỗi thành viên trong hội Mân Côi cũng như toàn thể cộng đoàn biết xin vâng theo thánh ý Chúa như mẹ. Nghĩa là sống đời đơn sơ, khiêm nhu như Mẹ. Đặc biệt, ngài nhắc nhở mỗi người hãy siêng năng lần hạt Mân Côi.

Hiện nay, số thành viên hội Mân Côi Cổ Pháp có 70 thành viên. Họ là những người vợ, người mẹ, người bà trong các gia đình thuộc dân họ thân yêu Cổ Pháp.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, xin Chúa ban muôn vàn ân sủng cho mọi người đã nhận Mẹ Maria làm bảo trợ.

BTT_CoPhap