Lễ thánh Catarina Siêna bổn mạng huynh đoàn giáo dân Đaminh giáo phận Bắc Ninh

Vào lúc 9 giờ, ngày 29.4.2024, huynh đoàn giáo dân Đaminh giáo phận Bắc Ninh đã mừng lễ thánh Catarina Siêna bổn mạng tại giáo xứ Thiết Nham, giáo hạt Bắc Giang.

Thánh lễ do Đức giám mục Giáo phận Giuse Đỗ Quang Khang chủ sự. Cùng hiệp dâng Thánh lễ với Đức cha, có Cha quản hạt Bắc Giang, Cha phụ trách huynh đoàn giáo phận, quý cha, quý ban phục vụ các huynh đoàn Bùi Chu, Thái Bình và Hưng Hoá và hơn 5.000 anh chị em đoàn viên về tham dự thánh lễ.

Khởi đi từ bài Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Cha Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn noi gương thánh Catarina chuyên cần cầu nguyện, trò chuyện với Chúa. Và sự sám hối mỗi ngày để trở nên khiêm nhường hơn qua những việc làm hằng ngày.

Cuối Thánh lễ, Huynh đoàn Giáo phận Bắc Ninh cảm ơn Cha đặc trách Phaolo Trần Hoàng Khoa Nam đã phụ trách huynh đoàn Giáo phận Bắc Ninh 4 năm qua. Đồng thời, huynh đoàn hân hoan đón quý cha phụ trách mới: Cha Gioakim Nguyễn Văn Thoan và cha Gioan Baotixita Thiều.

Ước mong sao mỗi anh chị em đoàn viên sau khi ra về mang theo hai gương mẫu của thánh bảo trợ mà Đức cha chia sẻ giúp đời sống đức tin của mọi người trở nên tươi đẹp, thánh thiện.

Xem thêm hình ảnh

BTT Huynh đoàn

Tin liên quan