Lịch tháng 11-2024


THÁNG MƯỜI MỘT

Ý cầu nguyện:

Cầu cho những người bị mất con: Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả những người cha người mẹ đang đau buồn than khóc vì mất con trai hay con gái của mình, được cộng đoàn nâng đỡ sẻ chia, và được Chúa Thánh Thần an ủi, ban cho tâm hồn được bình an.

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩa lành thánh (2 Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

Sách Giáo Lý dạy: “Những ai chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh tẩy cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ muôn đời của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui thiên đàng” (GLHTCG, số 1030). “Chúng ta hãy cứu giúp họ và hãy tưởng nhớ đến họ. Nếu các con ông Gióp đã được thanh tẩy nhờ lễ hy sinh của cha họ, tại sao chúng ta lại có thể hoài nghi rằng của lễ chúng ta dâng cầu cho người chết sẽ không mang lại an ủi cho họ? Vậy chúng ta đừng ngần ngại cứu giúp những người đã ra đi và dâng những kinh nguyện cầu cho họ” (GLHTCG, số 1032).

01 Thứ Sáu đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7.2-4.9-14 ; 1 Ga 3.1-3 ; Mt 5,1-12a. (Được dời lễ trọng vào Chúa nhật ngày 27-10).

Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: Thánh Pedro Almatô Bình, linh mục, tử đạo ( 1861). Lễ nhớ (Đ). Thánh Jeronimo Hermosilla Vọng (Liêm), giám mục; thánh Valentino Berrio Ochoa Vinh, giám mục, tử đạo († 1861).

Tr  01

-10

LƯU Ý:  Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa (vườn thánh).

  1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời (lễ Cầu hồn), ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ(xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh nhận ơn đại xá vào Chúa nhật trước hoặc Chúa nhật sau.
  2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11, các tín hữu thành kính đi viếng các nghĩa địa (vườn thánh), và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ(xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).
  3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá(Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).
02 Thứ Bảy đầu tháng. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CẦU HỒN). Tm  02

Theo Tông Hiến ngày 10-8-1915 của Đức giáo hoàng Bênêđitô XV, hôm nay các linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào các giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ với hai lễ này).

Trong mỗi thánh lễ, chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, v.v…, 1973, trang 225-249, hoặc Nghi lễ An táng và Thánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).

03 CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Đnl 6,2-6 ; Dt 7,23-28 ; Mc 12,28b-34. (Không cử hành lễ thánh Martinô Porres, tu sĩ. Thánh Pierre Neron Bắc, linh mục, tử đạo († 1860).

Phong Cốc + Yên Lễ chầu Thánh Thể.   

X  03

GIÁO HUẤN SỐ 49

DIỄN TIẾN THÁNH LỄ (tt)

Từ thuở ban đầu, khi mang bánh và rượu đến cử hành thánh lễ, các Kitô hữu cũng mang theo tặng phẩm để giúp đỡ những người túng thiếu. Tập tục “quyên góp” (x. 1 Cr 16,1) xưa nay xuất phát từ mẫu gương của Ðức Kitô, Ðấng hoá nên nghèo để biến chúng ta thành kẻ giàu sang  (x. 2 Cr 8,9):

“Những người thiện tâm sẽ tùy ý đóng góp và trao lại cho vị chủ sự. Vị chủ sự sẽ phân phát để giúp đỡ các trẻ mồ côi, người goá bụa; người bệnh tật hay kẻ thiếu thốn; những tù nhân, những người mới đến lập nghiệp; tóm lại, vị chủ sự phải chăm sóc mọi kẻ cần được giúp đỡ” (T. Juttinô, Hộ giáo 1,67).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1351).

04 Thứ Hai. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Ngày cầu cho các đấng bậc phục vụ trong Giáo phận Bắc Ninh đã qua đờiPl 2,1-4 ; Lc 14,12-14. Tr  04
05 Thứ Ba. Thánh Đaminh Đinh Đức Mậu, linh mục, tử đạo († 1858). Pl 2,5-11 ; Lc 14,15-24. X  05
06 Thứ Tư đầu tháng. Pl 2,12-18 ; Lc 14,25-33. X  06
07 Thứ Năm đầu tháng. Thánh Jacinto Castaneda Gia, linh mục; thánh Vinh Sơn Ferrê Phạm Hiếu Liêm, linh mục, tử đạo († 1773). Pl 3,3-8a ; Lc 15,1-10. X  07
08 Thứ Sáu. Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, linh mục; thánh Phaolô Nguyễn Ngân, linh mục; thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, linh mục; thánh Martinô Trần Ngọc Thọ, trùm họ; thánh Gioan Baotixita Trần Ngọc Cỏn, lý trưởng, tử đạo († 1840). Pl 3,174,1 ; Lc 16,1-8. X  08
09 Thứ Bảy. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1 Cr 3,9c-11.16-17) ; Ga 2,13-22. Tr  09
10 CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. 1 V 17,10-16 ; Dt 9,24-28 ; Mc 12,38-44 (hay Mc 12,41-44). (Không cử hành lễ thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh).

Bến Đông (Đông Anh) + La Tú chầu Thánh Thể.

X  10

GIÁO HUẤN SỐ 50

DIỄN TIẾN THÁNH LỄ (tt)

  Kinh nguyện Thánh Thể. Trung tâm và cao điểm của toàn bộ cử hành là Kinh Nguyện Thánh Thể, gồm lời Kinh Tạ Ơn và lời Truyền Phép:

Trong kinh Tiền tụng, nhờ Ðức Kitô trong Chúa Thánh Thần, Hội Thánh dâng lên Chúa Cha lời tạ ơn về tất cả công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hoá. Toàn thể cộng đoàn hiệp với Hội Thánh trên trời, gồm các thiên thần và chư thánh, không ngừng tán tụng Thiên Chúa Chí Thánh.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1352).

11 Thứ Hai. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Tt 1,1-9 ; Lc 17,1-6. Tr  11
12 Thứ Ba. Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Tt 2,1-8.11-14 ; Lc 17,7-10. Đ  12
13 Thứ Tư. Tt 3,1-7 ; Lc 17,11-19. X  13
14 Thứ Năm. Thánh Étienne Théodore Cuénot Thể, giám mục, tử đạo († 1861). Plm 7-20 ; Lc 17,20-25. X  14
15 Thứ Sáu. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. 2 Ga 4-9 ; Lc 17,26-37. X  15
16 Thứ Bảy. Thánh nữ Margarita Scotland. Thánh Gertruđê, trinh nữ. 3 Ga 5-8 ; Lc 18,1-8. X  16
17 CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Đn 12,1-3 ; Dt 10,11-14.18 ; Mc 13,24-32. KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ). (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 04-1991). Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số Lễ chung Kính các thánh tử đạo. (Không cử hành lễ thánh nữ Êlisabeth Hungari).

Kẻ Mốt + Tiểu Lễ chầu Thánh Thể.

X  17

GIÁO HUẤN SỐ 51

DIỄN TIẾN THÁNH LỄ (tt)

Trong lời kinh “xin ban Thánh Thần”, Hội Thánh khẩn cầu Chúa Cha ban Thánh Thần xuống trên bánh rượu; để nhờ quyền năng của Thánh Thần, bánh rượu trở nên Mình Máu Ðức Giêsu Kitô và để những người lãnh nhận Thánh Thể trở thành một thân thể và một tinh thần duy nhất (Một số Nghi lễ phụng vụ đặt lời kinh “xin ban Thánh Thần” sau phần Tưởng Niệm).

Trong phần tường thuật việc lập bí tích Thánh Thể, nhờ hiệu lực của lời và cử chỉ Ðức Kitô, cũng như quyền năng của Thánh Thần, bánh rượu trở thành Mình và Máu Ðức Kitô, lễ vật chính Người đã dâng trên thập giá.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1353).

18 Thứ Hai. Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô. Kh 1,1-4.2,1-5a ; Lc 18,35-43. (Lễ hai thánh Tông Đồ: Cv 28,11-16.30-31 ; Mt 14,22-33). X  18
19 Thứ Ba. Kh 3.1-6.14-22 ; Lc 19,1-10. X  19
20 Thứ Tư. Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, thầy giảng, tử đạo († 1837). Kh 4,1-11 ; Lc 19,11-28. X  20
21 Thứ Năm. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. Dcr 2,14-17 ; Mt 12,46-50. Tr  21
22 Thứ Sáu. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Kh 10,8-11 ; Lc 19,45-48. Đ  22
23 Thứ Bảy. Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo. Thánh Côlumbanô, viện phụ. Kh 11,4-12 ; Lc 20,27-40. X  23
24 CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. Bổn mạng Hội đồng Giáo xứ và Ban hành giáo Giáo phận Bắc Ninh. Đn 7,13-14 ; Kh 1,5-8 ; Ga 18,33b-37.

(Không cử hành lễ thánh Pierre Dumoulin Borie Cao, giám mục; thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục; thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa, linh mục, tử đạo († 1838).

An Bài + Tân An chầu Thánh Thể.

Tr  24

GIÁO HUẤN SỐ 52

DIỄN TIẾN THÁNH LỄ (tt)

Tiếp đến là phần tưởng niệm, Hội Thánh tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn, phục sinh và cuộc quang lâm vinh hiển của Ðức Giêsu Kitô; Hội Thánh dâng lên Chúa Cha lễ vật của Con Chí Ái, lễ vật giao hoà chúng ta với Người.

Các lời chuyển cầu cho thấy hy lễ tạ ơn được cử hành trong sự hiệp thông với toàn thể Hội Thánh cả thiên quốc lẫn trần gian, Hội Thánh của những kẻ sống cũng như người đã qua đời; trong sự hiệp thông với các mục tử của Hội Thánh, Ðức Giáo Hoàng, Ðức Giám mục địa phận, hàng linh mục cũng như phó tế; và trong sư hiệp thông với các giám mục toàn cầu cùng với Giáo Hội của các ngài.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1354).

25 Thứ Hai. CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng. (CD 878/90). Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số Lễ chung Kính các thánh tử đạo. Đ  25
26 Thứ Ba. Thánh vịnh tuần II. Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, linh mục; thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục, tử đạo († 1839). Kh 14,14-19; Lc 21,5-11. X  26
27 Thứ Tư. Kh 15,1-4 ; Lc 21,12-19. X  27
28 Thứ Năm. Thánh Anrê Trần Văn Trông, quân nhân, tử đạo († 1835). Kh 18,1-2.21-23 ; 19,1-3.9a ; Lc 21,20-28. X  28
29 Thứ Sáu. Kh 20,1-4.11-21,2 ; Lc 21,29-33. X  29
30 Thứ Bảy. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Thánh Joseph Marchand Du, linh mục, tử đạo († 1835). Rm 10,9-18 ; Mt 4,18-22. Đ  30

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2024