Lịch tháng 12-2023

THÁNG MƯỜI HAI – 2023

Ý cầu nguyện:

Cầu cho người khuyết tật: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

MÙA VỌNG

       “Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi” (AC 39).

LƯU Ý:

 1. Trong Mùa Vọng, có thể sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác, và chưng hoa trên bàn thờ, trong mức độ phù hợp với tính chất của mùa phụng vụ này, tuy nhiên phải liệu sao không nên đi trước niềm vui tràn đầy của lễ Giáng Sinh (CE236).
 2. Các ngày trong tuần từ đầu Mùa Vọng cho đến hết ngày 16 tháng 12:
 3. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM381);
 4. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM376);
 5. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM355b).
 6. Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM,số 32).

03 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh Tuần I. Is 63,16b-17.19b ; 64,2b-7 ; 1 Cr 1,3-9 ; Mc 13,33-37.

[Không cử hành lễ THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC  (Tr)Bn mng các x truyn giáo. L kính. (AC 59,8c). Được cử hành lễ ngày trong tuần. 1 Cr 9,16-19.22-23 ; Mc 16,15-20].

 Nam Viên chầu Thánh Thể.

Tm  21

LƯU Ý: Trong các Chúa nhật Mùa Vọng, không được cử hành thánh lễ an táng.

GIÁO HUẤN SỐ 1

TÓM LƯỢC VỀ BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

Bí tích Thánh Tẩy tái sinh con người vào đời sống mới trong Chúa Kitô. Theo thánh ý Thiên Chúa, con người cần đến bí tích Thánh Tẩy cũng như cần đến Hội Thánh để được cứu độ. Bí tích Thánh Tẩy đưa con người vào Hội Thánh.

Nghi thức chủ yếu của bí tích Thánh Tẩy là dìm người dự tòng vào trong nước hoặc đổ nước trên đầu, trong khi kêu cầu Ba Ngôi Chí Thánh là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1277-1278).

04 Thứ Hai. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6) ; Mt 8,5-11. Tm  22
05 Thứ Ba. Is 11,1-10 ; Lc 10,21-24. Tm  23
06 Thứ Tư đầu tháng. Thánh Nicôla, giám mục. Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, thầy giảng, tử đạo († 1861). Is 25,6-10a ;  Mt 15,29-37. Tm  24
07 Thứ Năm đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 26,1-6 ; Mt 7,21.24-27. Tr  25
08 Thứ Sáu. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 3,9-15.20 ; Ep 1,3-6.11-12 ; Lc 1,26-38. Tr  26

LƯU Ý:

1)- Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ, lễ cầu cho hàng xứ)Theo luật chung, đó là lễ mà giám mục giáo phận dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo phận (GL 388), và linh mục chính xứ, quản xứ dâng để chỉ cho giáo dân trong giáo xứ (GL 534,1. x. Những điều cần biết trước, II, trang 6).

2)- Luật giữ chay và kiêng thịt:

– Luật buộc giữ chay và kiêng thịt ngày thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh (GL 1251).

– Luật chung buộc kiêng thịt các ngày thứ Sáu quanh năm (GL 1253).

Để giữ luật hãm mình ngày thứ Sáu quanh năm, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái, như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, bố thí cho người nghèo, làm một việc công ích… (HĐGMVN, tháng 4-1991).

09 Thứ Bảy. Thánh Gioan Điđacô. Is 30,19-21.23-26 ; Mt 9,35–10,1.6-8. Tm  27

LƯU Ý:

– Lễ chiều:

 1. Các chiều thứ Bảy và lễ trọng buộc, nếu có giáo dân tham dự thì cử hành thánh lễ Chúa nhật.
 2. Về cách thức cử hành thánh lễ chiều thứ Bảy và chiều hôm trước ngày lễ buộc (x.Những điều cần biết trước,III, tr 7; X, 1, tr 16).
10 CHÚA NHẬT II MÙA VỌNGThánh vịnh tuần II. Is 40,1-5.9-11 ; 2 Pr 3,8-14 ; Mc 1,1-8.

Nhã Lộng chầu Thánh Thể.

Tm  28

GIÁO HUẤN SỐ 2

TÓM LƯỢC VỀ BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

Hiệu quả hay ân sủng của bí tích Thánh Tẩy rất phong phú: tha nguyên tội và mọi tội riêng đã phạm sinh ra trong đời sống mới nhờ đó con người trở thành nghĩa tử của Chúa Cha, thành chi thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Ðồng thời, cho người được rửa tội tháp nhập vào Hội Thánh là Thân Thể Chúa Kitô, và tham dự vào chức tư tế của Chúa Kitô.

Bí tích Thánh Tẩy in vào linh hồn một dấu thiêng liêng không thể tẩy xóa gọi là “ấn tích”. Ấn tích này thánh hiến người được rửa tội để thi hành việc phụng thờ Thiên Chúa. Do đó, mỗi người chỉ được nhận bí tích Thánh Tẩy một lần mà thôi.

Những người chịu chết vì đức tin cũng như người dự tòng và tất cả những ai vô tình không nhận biết Hội Thánh, nhưng thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa dưới tác động của ơn thánh và cố gắng chu toàn thánh ý Thiên Chúa, vẫn có thể được cứu độ dù chưa nhận bí tích Thánh Tẩy (x. Hiến chế về Hội Thánh của Công đồng Vaticanô II, số 16).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1279-1281).

11 Thứ Hai. Thánh Đamasô I, giáo hoàng. Is 35,1-10 ; Lc 5,17-26. Tm  29
12 Thứ Ba. Đức Mẹ Guađalupê. Thánh Simon Phan Đắc Hòa, y sĩ, tử đạo ( 1840). Is 40,1-11 ; Mt 18,12-14. (Lễ Đức Mẹ: Is 7,10-14;8,10c ; Lc 1,39-47). Tm  30
13 Thứ Tư. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.  Is 40,25-31 ; Mt 11,28-30. Đ  01    -11
14 Thứ Năm. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 41,13-20 ; Mt 11,11-15. Tr  02
15 Thứ Sáu. Is 48,17-19 ; Mt 11,16-19. Tm  03
16 Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11 ; Mt 17,10-13. Tm  04
17 CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Thánh Vịnh Tuần III. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. Is 61,1-2a.10-11 ; 1 Tx 5,16-24 ; Ga 1,6-8.19-28.

Bạch xa chầu Thánh Thể.

Tm  05

LƯU Ý:

      Thánh lễ và Các Giờ Kinh Phụng Vụ (CGKPV) theo ngày 17 tháng 12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng vậy.

      Các ngày trong tuần từ 17 đến 31 tháng 12:

 1. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
 2. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
 3. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

      1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ

 1. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc các bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
 2. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

     2) Thánh lễ

          Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

GIÁO HUẤN SỐ 3

TÓM LƯỢC VỀ BÍ TÍCH RỬA TỘI (tt)

Từ thời xa xưa, Hội Thánh đã ban bí tích Thánh Tẩy cho các trẻ em, vì đây là quà tặng, là hồng ân của Thiên Chúa chứ không do công trạng của con người. Các em được rửa tội trong đức tin của Hội Thánh. Và khi đưa các em vào đời sống Kitô hữu, Hội Thánh dẫn các em đến tự do đích thực.

Về phần các trẻ em chết mà chưa được rửa tội, Phụng Vụ Hội Thánh mời gọi chúng ta phó thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa và cầu nguyện cho các em.

Trong trường hợp khẩn thiết, mọi người đều có thể rửa tội, miễn là có ý làm điều Hội Thánh muốn làm và đổ nước lên đầu người lãnh nhận trong khi đọc: “Tôi rửa con (anh, chị) nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1282-1284).

18 Thứ Hai. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Mỹ; thánh Phêrô Trương văn Đường và thánh Phêrô Vũ Văn Truật, thầy giảng, tử đạo († 1838). Gr 23,5-8 ; Mt 1,18-24. Tm  06
19 Thứ Ba. Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: Thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, thầy giảng; thánh Đaminh Bùi Văn Úy, thầy giảng; thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ, giáo dân; thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, giáo dân; thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, giáo dân, tử đạo († 1839). Lễ Nhớ (Đ). (x. Lưu ý ngày 17-12). TL 13,2-7.24-25a ; Lc 1,5-25a. Tm  07
20 Thứ Tư. Is 7.10-14 ; Lc 1,26-38. Tm  08
21 Thứ Năm. Thánh Tử Đạo Bắc Ninh: Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc, linh mục, tử đạo († 1839). Lễ Nhớ (Đ). (x. Lưu ý ngày 17-12). Thánh Phêrô Trương Văn Thi, linh mục, tử đạo († 1839). Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sỹ Hội Thánh. Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a) ; Lc 1,39-45. Tm  09
22 Thứ Sáu. 1 Sm 1,24-28 ; Lc 1,46-56. Tm  10
23 Thứ Bảy. Thánh Gioan Kêty, linh mục. MI 3,1-4.23-24 ; Lc 1,57-66. Tm  11
24 CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh Vịnh Tuần IV. 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a-16 ; Rm 16,25-27 ; Lc 1,26-38.

Hoà Loan chầu Thánh Thể.

Tm  12

GIÁO HUẤN SỐ 4

BÍ TÍCH THÊM SỨC

Bí tích Thêm Sức cùng với bí tích Thánh Tẩy và Thánh Thể hợp thành một thể thống nhất gồm “ba bí tích khai tâm Kitô giáo”. Vì thế, phải giải thích cho các tín hữu biết họ cần lãnh nhận bí tích Thêm Sức để hoàn tất ân sủng Thánh Tẩy. “Nhờ ơn bí tích Thêm Sức, các tín hữu gắn bó với Hội Thánh cách hoàn hảo hơn và được dư đầy sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần; do đó, họ càng có bổn phận khẩn thiết hơn phải loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm, như những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô” (x. Hiến chế về Hội Thánh của Công đồng Vaticanô II, số 11).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1285).

MÙA GIÁNG SINH

“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người: Đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).

24 CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Chiu: L VNG CHÚA GIÁNG SINH. Is 62,1-5 ; Cv 13,16-17.22-25 ; Mt 1,1-25 (hay Mt 1,18-25). Tr  12

LƯU Ý:

Trong lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

25 Thứ Hai. CHÚA GIÁNG SINH. L trng vi tun bát nht. L cu cho giáo dân (L h).  Buc dự lễ và nghỉ việc.

L đêm: Is 9,1-6 ; Tt 2,11-14 ; Lc 2,1-14.

L rng đông: Is 62,11-12 ; Tt 3,4-7 ; Lc 2,15-20.

L ban ngày: Is 52,7-10 ; Dt 1,1-6 ; Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).

Vì lý do mc v, có th tu nghi thay đi các bàđc trên t thánh l n sang thánh l kia. Không được c hành thánh l an táng.

Tr  13

LƯU Ý:

– Hôm nay, các linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi thánh lễ này (GL 951,1).

– Buộc dự lễ và nghỉ việc (x. Những điều cần biết trước, X 1, tr 16).

26 Thứ Ba. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, T ĐO TIÊN KHI. L kínhCv 6,8-10 ; 7,54-60 ; Mt 10,17-22. Đ  14
27 Thứ Tư. NGÀY III TRONG TUN BÁT NHT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Ga 1,1-4 ;  Ga 20,2-8. Tr  15
28 Thứ Năm. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 1 Ga 1,5–2,2 ; Mt 2,13-18. Đ  16
29 Thứ Sáu. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Thánh vịnh tuần IV. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. 1 Ga 2,3-11; Lc 2,22-35. Tr  17
30 Thứ Bảy. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  1 Ga 2,12-17 ; Lc 2,36-40. Tr  18
31 CHÚA NHẬT. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. L kính. St 15,1-6; 21,1-3 (hay Hc 3,3-7.14-17a [Hl 3,2-6.12-14] ; Dt 11,8.11-12.17-19 (hay Cl 3,12-21) ; Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22.39-40). (Không cử hành lễ thánh Silvester I, giáo hoàng).

Đạo Ngạn chầu Thánh Thể.

Tr  19

GIÁO HUẤN SỐ 5

BÍ TÍCH THÊM SỨC TRONG NHIỆM CỤC CỨU ÐỘ

 Trong Cựu Ước các ngôn sứ loan báo: Thánh Thần Chúa sẽ ngự xuống trên Ðấng Mêsia muôn dân mong đợi, để giúp Người thực hiện sứ mạng cứu độ (x. Lc 4,16-22; Is 61,1). Việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Ðức Giêsu khi Người chịu phép rửa của Gioan, là dấu chỉ cho thấy chính Người là Ðấng phải đến, là Ðấng Mêsia và là Con Thiên Chúa. Vì Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần, nên tất cả cuộc đời và sứ mạng của Người được thực hiện trong sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Thánh Thần, “Thiên Chúa ban Thánh Thần cho Người vô ngần vô hạn” (Ga 3,34).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1286).

  

HẾT NĂM DƯƠNG LỊCH 2023