Lịch tháng 2 – 2024

THÁNG HAI

Ý cầu nguyện:

Cầu cho các bệnh nhân nan y: Chúng ta hãy cầu nguyện để những người mắc bệnh nan y cũng như gia đình của họ, luôn nhận được sự chăm sóc thể xác và tâm linh, đồng thời được nhiều người đồng hành.

01 Thứ Năm đầu tháng.  1 V 2,1-4.10-12 ; Mc 6,7-13. X  22
02 Thứ Sáu đầu tháng. DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính. Ml 3,1-4 ; Lc 2,22-40. Thánh Jean Théophane  Vénard Ven, linh mục, tử đạo († 1861). Tr  23
03 Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo. Thánh Ansgariô, giám mục. 1 V 3,4-13 ; Mc 6,30-34. X  24
04 CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. G 7,1-4.6-7 ; 1 Cr 9,16-19.22-23 ; Mc 1,29-39.

Tiên Lục + Na Hang chầu Thánh Thể.

X  25

GIÁO HUẤN SỐ 10

BÍ TÍCH THÊM SỨC

Hai truyền thống: Ðông phương và Tây phương (tt)

Giáo Hội Rôma có một thói quen rất thuận lợi cho việc phát triển cách thực hành của nghi lễ Tây Phương: xức dầu hai lần cho người được rửa tội. Lần đầu do linh mục khi người tân tòng lên khỏi nước, lần thứ hai do giám mục xức trên trán từng người tân tòng (x. Thánh Hipôlitô, Truyền thống các tông đồ 21). Lần xức dầu thứ nhất do linh mục được giữ lại trong nghi thức rửa tội, biểu thị sự tham dự của nguời tân tòng vào các chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương giả của Ðức Kitô. Ðối với người lớn, nghi lễ Tây Phương chỉ có một lần xức dầu sau khi rửa tội, lần xức dầu của bí tích Thêm Sức.

Cách thực hành của Giáo Hội Ðông phương nhấn mạnh tính thống nhất của việc khai tâm Kitô giáo. Cách thực hành của Giáo Hội Latinh cho thấy rõ hơn sự hiệp thông giữa người Kitô hữu và vị giám mục của mình; ngài là người bảo đảm và chăm sóc cho tính duy nhất, công giáo và tông truyền của giáo đoàn đó, và chính là mối dây liên kết người tân tòng với nguồn gốc tông truyền của Hội Thánh Chúa Kitô.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1291-1292).

05 Thứ Hai. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1 V 8,1-7.9-13 ;  Mc 6,53-56. Đ  26
06 Thứ Ba. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. 1 V 8,22-23.27-30 ; Mc 7,1-13. Đ  27
07 Thứ Tư đầu tháng. 1 V 10,1-10 ; Mc 7,14-23. X  28
08 Thứ Năm. Thánh Giêrônimô Êmilianô; Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ. 1 V 11,4-13 ; Mc 7,24-30. X  29
09 Thứ Sáu. 1 V 11,29-32; 12,19 ; Mc 7,31-37. X  30

LƯU Ý:

Hôm nay là ngày cuối năm Quý Mão, được cử hành lễ ngoại lịch (IM 376).

 

NĂM ÂM LỊCH GIÁP THÌN 2024

Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Đức cha giáo phận nguyện chúc cộng đoàn Dân Chúa năm mới: AN VUI – TIN YÊU – THÁNH ĐỨC.

10 Thứ Bảy. MỒNG MỘT TẾT GIÁP THÌN. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ. 1 V 12,26-32 ; 13,33-34 ; Mc 8,1-10.

Được cử hành lễ ngoại lịch (IM 376):

Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27 ; 1 Tx 5,16-26.28 ; Mt 5,1-10.

Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9) ; Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17) ; Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).

Tr  01

-01

11 CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.  Thánh vịnh tuần II. MỒNG HAI TẾT. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.  Lv 13,1-2.44-46 ; 1 Cr 10,3111,1 ; Mc 1,40-45. Ngày Quốc Tế Bênh Nhân. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức).

Được cử hành lễ ngoại lịch (IM 374) (Tr): Hc 44,1.10-15 ; Ep 6,1-4.18-23 ; Mt 15,1-6.

Dâu + Đại Điền chầu Thánh Thể.

X  02

GIÁO HUẤN SỐ 11

DẤU CHỈ VÀ NGHI THỨC CỦA BÍ TÍCH THÊM SỨC

Trong nghi thức bí tích Thêm Sức, chúng ta cần lưu ý đến dấu chỉ xức dầu và ấn tín thiêng liêng.

Theo ngôn ngữ biểu tượng của Thánh Kinh, xức dầu có nhiều ý nghĩa: dầu là dấu chỉ của sự sung mãn và niềm vui; dầu dùng để thanh tẩy (xoa dầu truớc và sau khi tắm); dầu làm cho dẻo dai (xoa dầu cho các lực sĩ và đô vật); dầu là dấu chỉ chữa bệnh vì chữa lành các vết bầm và vết thương; dầu làm nổi bật vẻ đẹp, sức khỏe và thể lực.

Chúng ta gặp lại tất cả những ý nghĩa này trong đời sống bí tích. Xức “dầu dự tòng” trước khi chịu rửa tội biểu thị việc thanh tẩy và tăng sức. Xức dầu bệnh nhân diễn tả việc chữa lành và hồi phục. Xức “Dầu Thánh” sau khi rửa tội, khi lãnh bí tích Thêm Sức và Truyền Chức, là dấu chỉ thánh hiến. Nhờ bí tích Thêm Sức, các Kitô hữu là những người được xức dầu, được tham dự tích cực hơn vào sứ mạng của Ðức Kitô và được tràn đầy Thánh Thần của Người, để toàn bộ đời sống của họ tỏa “hương thơm của Ðức Kitô” (2 Cr 2,15).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1293-1294).

12 Thứ Hai. MỒNG BA TẾT. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM. Gc 1,1-11 ; Mc 8,11-13.

Được cử hành lễ ngoại lịch (IM 377) (Tr): St 2,4b-9.15 ; Cv 20,32-35 ; Mt 25,14-30.

X  03
13 Thứ Ba. Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, linh mục, tử đạo († 1859). Gc 1,12-18 ; Mc 8,14-21.  X  04

MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

LƯU Ý:      

 1. Trong Mùa Chay: không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa nhật IV này (CE41 ; 252 ; 300).
 2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
 3. Không được cử hành các lễngoại lịchvà các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
 4. Chỉ được cử hành các lễtuỳ nhu cầunếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
 5. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

1)- Các Giờ Kinh Phụng Vụ:

(a)- Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.

(b)- Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).

2)- Thánh lễ:

Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

 1. Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.
 2. Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và kinhVinh Danh.
 3. Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này(OCM, số 32).
14 Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV. Ge 2,12-18 ; 2 Cr 5,206,2 ; Mt 6,1-6.16-18. (Không cử hành lễ thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục).  Tm  05

LƯU Ý:

* Về luật giữ chay và kiêng thịt:

 1. Giáo Luật điều 1251 dạy:“Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.
 2. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi tròn thì là thành niên”.
 3. Luật kiêng thịt“buộc những người từ 14 tuổi tròn”(Giáo Luật điều 1252).

* Về việc làm phép và xức tro:

 1. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.
 2. Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
 3. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các giáo dân.
 4. Ở Việt Nam, Toà Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.
15 Thứ Năm sau lễ Tro. Đnl 30,15-20 ; Lc 9,22-25. Tm  06
16 Thứ Sáu sau lễ Tro. Is 58,1-9a ; Mt 9,14-15. Tm  07
17 Thứ Bảy sau lễ Tro. Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria. Is 58,9b-14 ; Lc 5,27-32. Tm  08
18 CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. St 9,8-15 ; 1 Pr 3,18-22 ; Mc 1,12-15.

Đức Bản + Phượng Mao chầu Thánh Thể.

Tm  09

GIÁO HUẤN SỐ 12

DẤU CHỈ VÀ NGHI THỨC CỦA BÍ TÍCH THÊM SỨC (tt)

Qua việc xức dầu này, người chịu bí tích Thêm Sức nhận được “dấu ấn”, ấn tín của Chúa Thánh Thần. Ấn tín biểu tượng cho một người, là dấu chỉ quyền hành, quyền sở hữu của người đó (người ta thường ghi dấu của vị chỉ huy trên các người lính, dấu của chủ trên các nô lệ). Ấn tín còn để xác nhận một văn kiện pháp lý hay niêm phong một tài liệu mật (x. Gr 32,10; Is 29,11).

Chính Ðức Kitô tuyên bố Chúa Cha đã ghi ấn tín cho Người. Người Kitô hữu cũng được khắc ghi một ấn tín: “Ðấng đã đặt chúng tôi và anh em trên nền tảng vững chắc là Ðức Kitô, Ðấng đã xức dầu cho chúng ta, Ðấng ấy là Thiên Chúa. Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thánh Thần vào lòng chúng ta làm bảo chứng” (x. 2 Cr 1,22; Ep 1,13; 4,30). Ấn tín của Chúa Thánh Thần xác nhận một người hoàn toàn thuộc về Ðức Kitô, để vĩnh viễn phục vụ Người, đồng thời là dấu chỉ của lời Thiên Chúa hứa sẽ bảo vệ người ấy trong cuộc thử thách lớn lao thời cánh chung (x. Kh 7,2-3; 9,4; Ed 9,4-6).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1295-1296).

19 Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18 ; Mt 25,31-46. Tm  10
20 Thứ Ba. Is 55,10-11 ; Mt 6,7-15. Tm  11
21 Thứ Tư. Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Gn 3,1-10 ;  Lc 11,29-32. Tm  12

22
Thứ Năm. LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1 Pr 5,1-4 ; Mt 16,13-19. Tr  13  
23 Thứ Sáu. Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo.  Ed 18,21-28 ; Mt 5,20-26. Tm  14  
24 Thứ Bảy. Đnl 26,16-19 ; Mt 5,43-48. Tm  15  
25 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. St 22,1-2.9a,10-13.15-18 ; Rm 8,31b-34 ; Mc 9,2-10.

Dân Trù + Nghĩa Hạ chầu Thánh Thể.

Tm  16  

GIÁO HUẤN SỐ 13

NGHI THỨC BÍ TÍCH THÊM SỨC

Có một nghi thức quan trọng và gắn liền với bí tích Thêm Sức nhưng được cử hành trước bí tích Thêm Sức, đó là nghi thức thánh hiến dầu. Trong thánh lễ làm phép dầu ngày Thứ Năm Tuần Thánh, giám mục thánh hiến dầu để sử dụng trong toàn giáo phận. Trong vài Giáo Hội Ðông Phương, nghi thức này dành riêng cho vị thượng phụ.

Phụng vụ Antiôkia thánh hiến dầu bằng lời xin ban Thánh Thần như sau: “Lạy Cha… xin cử Thánh Thần đến trên chúng con và trên dầu đang đặt trước mặt chúng con đây. Xin thánh hiến dầu dành để xức và ghi dấu cho tất cả mọi người: dầu thánh, dầu tư tế, dầu vương đế, dầu hoan lạc, trang phục ánh sáng, áo cứu độ, hồng ân thiêng liêng, ơn thánh hóa linh hồn và thân xác, hạnh phúc vững bền, ấn tín không thể tẩy xóa, khiên thuẫn bảo vệ đức tin, và mũ chiến an toàn chống đỡ mọi cuộc tấn công của Kẻ thù”.

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1297).

26 Thứ Hai. Đn 9,4b-10 ; Lc 6,36-38. Tm  17
27 Thứ Ba. Thánh Grêgôriô Naracensiô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Is 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12. Tm  18
28 Thứ Tư. Gr 18,18-20 ; Mt 20,17-28. Tm  19
29 Thứ Năm. Gr 17,5-10 ; Lc 16,19-31. Tm  20