Liên đoàn TNTT Gp.Bắc Ninh mừng lễ Quan thầy

Hôm nay ngày 09-09-2015, gần 100 huynh trưởng đại diện cho các xứ đoàn, ban chấp hành Hiệp Đoàn, ban chấp hành Liên Đoàn  về Tòa Giám Mục Bắc Ninh tham dự cuộc họp thường niên và mừng lễ kính thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh – quan thầy Liên đoàn TNTT Gp.Bắc Ninh.

Khởi đầu ngày hội ngộ là giờ chào cờ, có sự tham dự của quý cha Tuyên Úy trong Liên đoàn, quý sơ Trợ Úy cùng quý trưởng. Sau đó quý cha, quý sơ, quý trưởng cùng tham dự cuộc họp với nội dung công việc gồm: Bầu ban chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2018, thống nhất và phân chia công việc chuẩn bị cho ngày họp mặt huynh trưởng  với chủ đề: Tiếp Bước Tiền Nhân – Huynh Trưởng Vươn Lên vào tháng 11, xây dựng đường hướng phát triển Liên đoàn trong thời gian tới  chuẩn bị kỷ niêm 100 năm phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Đại diện trưởng các Hiệp đoàn, xứ đoàn báo cáo những hoạt động của phong trào, đồng thời chia sẻ những khó khăn, thuận lợi trong các hoạt động của phong trào.

Sau giờ cơm trưa trong tình huynh đệ là Thánh lễ mừng kính thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh – bổn mạng Liên đoàn TNTT Gp.Bắc Ninh. Chủ tế thánh lễ là cha Giuse Đinh Đồng Ngôn – Tuyên úy Liên đoàn, đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Quốc Toản – Phó Tuyên úy Liên đoàn, và cùng hiệp dâng thánh lễ có quý sơ Trợ úy, quý trưởng.

Trong bài giảng cha Tuyên Úy liên đoàn đã chia sẻ với quý trưởng về các thao thức của của Đức Cha với phong trào TNTT tại Giáo Phận. Ngài cũng mời gọi quý trưởng cùng cầu nguyện, dấn thân, hy sinh, phục vụ cho phong trào TNTT , cho các em thiếu nhi trong giáo phận. Kết thúc thánh lễ Quý cha cùng ban phép lành cho cộng đoàn.

2 (FILEminimizer) IMG_0004 (FILEminimizer) IMG_0006 (FILEminimizer) IMG_0008 (FILEminimizer) IMG_0011 (FILEminimizer) IMG_0014 (FILEminimizer)

Liên đoàn TNTT Gp.Bắc Ninh