Linh mục đoàn giáo phận Bắc Ninh tĩnh tâm năm

Từ thứ hai ngày 6/11 đến thứ sáu ngày 10/11/2017, hầu hết các linh mục giáo phận Bắc Ninh tập trung về ngôi nhà cha chung là tòa giám mục tham dự kỳ tĩnh tâm năm 2017.

Theo thói quen  từ nhiều năm nay, thì cứ một năm mời một cha hoặc đức cha ngoài giáo phận và một năm đức cha giáo phận giảng phòng. Năm trước giáo phận mời cha Phanxicô Xaviê Vũ Phan Long OFM giảng, nên năm nay đến lượt đức cha giáo phận giảng phòng.

Chủ đề của kỳ tĩnh tâm năm nay: Linh mục hiệu quả cao. Giúp các linh mục suy nghĩ và có những phương pháp có thể đạt được những hiệu quả cao trong sứ vụ mục tử, đức cha dựa theo cuốn sách: “7 thói quen để thành đạt: The 7 habits of highly effective people”.

7 thói quen có thể giúp con người thành đạt đó là: 1. Luôn chủ động; 2. Nhắm đến mục tiêu đã được xác định; 3. Ưu tiên cho điều quan trọng nhất; 4. Tư duy cùng thắng; 5. Lắng nghe và thấu hiểu; 6. Đồng tâm hiệp lực; 7. Rèn rủa bản thân.

Những thói quen trên không chỉ giúp cho con người thành đạt mà còn giúp cho các linh mục đạt được những hiệu quả cao trong công việc mục vụ.

Ngoài những giờ nghe đức cha giảng phòng, các cha còn có giờ lễ, kinh phụng vụ, chầu Thánh Thể cùng nhau. Bên cạnh đó mỗi ngày các cha có một giờ chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ nơi các xứ họ.

Kỳ tĩnh tâm năm kết thúc với giờ chầu Thánh Thể. Qua giờ chầu Thánh thể, quý cha dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và xin Chúa ban nhiều ân sủng trong sứ vụ linh mục nhằm thánh hóa bản thân và cộng đoàn dân Chúa.

Hà Như Nguyệt