Linh mục đoàn giáo phận tĩnh tâm năm

Bắc Ninh: Từ ngày 26 đến 30 tháng 10 năm 2015, các linh mục trong giáo phận Bắc Ninh về ngôi nhà cha chung là toà giám mục tham dự kỳ tĩnh tâm năm.

Theo thông lệ của giáo phận Bắc Ninh thì cứ một năm đức cha giáo phận giảng phòng, một năm thì mời đức cha hoặc cha khác giảng.

IMG_1659

Kỳ tĩnh tâm năm nay, đức cha giáo phận chia sẻ gợi ý cho  quý cha suy nghĩ cầu nguyện với đề tài: Hội Thánh chuyển mình trên bước đường loan báo Tin mừng. Với đề tài này, đức cha mời gọi toàn thể giáo phận, nhất là các linh mục cùng chuyển mình với Mẹ Hội Thánh.

Trong những ngày tĩnh tâm, ngoài các giờ kinh lễ, chầu Thánh Thể, suy niệm, nghe giảng, quý cha còn có giờ hội thảo mục vụ để cùng nhau tìm ra đường hướng mục vụ phù hợp với hoàn cảnh giáo phận trong thời điểm hiện tại.

Đợt tĩnh tâm năm khép lại với giờ chầu Thánh Thể, để các cha xét mình trước mặt Chúa, nhìn lại tổng quát những ngày tĩnh tâm và quyết tâm thực hiện trong năm tới.

Hà Thương