Video: Đại lễ Mừng Chúa Phục sinh (Đức cha giáo phận cử hành) lúc 6g00 sáng ngày 12.04.2020