Video Đêm Dạ Hội Mừng Chúa Giáng Sinh

Tòa Giám mục Bắc Ninh  tổ chức đêm hoan ca mừng Chúa Giáng sinh vào lúc 20g00 ngày 23/12/2019. Chương trình Đêm Hoan Ca cũng được truyền hình trực tuyến trên website, Youtube và Facebook.:

YouTube player

TTGP. Bắc Ninh