Home / Location / CN 24 TN

CN 24 TN

Location

Năm A. Thánh vịnh tuần IV.
Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35
Lễ phục xanh. Vinh Tiến + Yên Tập (Bắc Giang) chầu Thánh Thể.

Next Event

No upcoming events

Upcoming Events

No events in this location

About phuongtim

Check Also

Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Mân Côi (01/10)

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (01/10) Ủy ban Thánh nhạc …