Home / Location / CN

CN

Location

Năm A
Thánh vịnh tuần IV. CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Cv 2,14a.36-41 ; 1 Pr 2,20b-25 ; Ga 10,1-10. Tháp Dương + Vĩnh Ngọc chầu Thánh Thể.
Lễ phục trắng

Next Event

No upcoming events

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Đại hội giới trẻ Giáo hạt Bắc Giang

Ngày 01.10.2023, Đại hội giới trẻ Giáo hạt Bắc Giang đã được tổ chức tại …