Home / Location / CN 6 PS

CN 6 PS

Location

Năm A
Thánh vịnh tuần II. Cv 8,5-8.14-17 ; 1 Pr 3,15-18 ; Ga 14,15-21. Mỹ Lộc + Đồng Nhân (Trung Nghĩa) chầu Thánh Thể
Lễ phục trắng

Next Event

No upcoming events
Map Unavailable

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng

Sáng thứ Ba, ngày 30/5/2023, các chị em trong đại Gia đình Hội dòng Đức …