Bài viết mới
Home / Location / CN BGS

CN BGS

Location

Năm lẻ
Ds 6,22-27 ; GI 4,4-7 ; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hoà bình. Được cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình. Bắc Kạn chầu Thánh Thể.
Lễ phục trắng

Next Event

No upcoming events
Map Unavailable

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tài liệu Hoa Mân Côi tháng 2.2023

File PDF A4: HMC A4 02.2023 File PDF A5: HMC 02.2023 File Word A5: HMC …