Home / Location / CN

CN

Location

Năm A
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 2,42-47 ; 1 Pr 1,3-9 ; Ga 20,19-31. Trung Lai + Yên Mỹ chầu Thánh Thể.
Lễ phục trắng

Next Event

No upcoming events

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Đại hội giới trẻ Giáo hạt Bắc Giang

Ngày 01.10.2023, Đại hội giới trẻ Giáo hạt Bắc Giang đã được tổ chức tại …