Home / Location / Lễ kính

Lễ kính

Location

Năm lẻ
THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Thánh Phanxicô Xaviê Jaccard Phan, linh mục; thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, tử đạo † 1838. Ep 4,1-7.11-13 ; Mt 9,9-13.
Lễ phục đỏ

Next Event

No upcoming events

Upcoming Events

No events in this location

About phuongtim

Check Also

Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA  VỀ …