Bài viết mới
Home / Location / Lễ kính

Lễ kính

Location

Năm lẻ
Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22) ; Mc 16,15-18. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
Lễ phục trắng

Next Event

No upcoming events
Map Unavailable

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tài liệu Hoa Mân Côi tháng 2.2023

File PDF A4: HMC A4 02.2023 File PDF A5: HMC 02.2023 File Word A5: HMC …