Home / Location / Lễ nhớ

Lễ nhớ

Location

Năm lẻ
Thánh Luca Loan, linh mục † 1840; thánh Đaminh Toại, ngư phủ; thánh Đaminh Huyên, ngư phủ, tử đạo † 1862). Tb 1,3 ; 2,1a-8 ; Mc 12,1-12
Lễ phủc đỏ

Next Event

No upcoming events

Upcoming Events

No events in this location

About Nguyen Nguyen

Check Also

Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Mân Côi (01/10)

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (01/10) Ủy ban Thánh nhạc …